Gå til hovedindhold

STU Holme Søndergård

STU Holme Søndergård

 • Læs op

Indhold

  STU Holme Søndergård
  Nygårdsvej 5
  8270 Højbjerg

  Målgruppen

  STU Holme Søndergård er et specialpædagogisk tilbud. Vores målgruppe er unge i alderen 16-25 år alle med betydelig og varig fysisk og/ eller psykisk funktionsnedsættelse og udfordringer indenfor autismespektrum. Desuden har flere af de unge kommunikationsvanskeligheder og vanskeligheder med både det ekspressive og impressive sprog. Vi arbejder ud fra et bredt læringsbegreb for at kunne sikre en udvikling af alle vores unge ift. deres kompetencer.

  Vi er i år startet op med 5 unge og planen er at der skal udvides med 5 hvert år over de næste 2 år.

  Værdier

  I vores STU arbejder vi med livsmestringsforløb, at de unge kan lære og begå sig i sociale sammenhænge. Forskellige aktiviteter hvor de sikres trivsel, udvikling og læring. Vores fokusområder er i høj grad centreret omkring det at være på vej til voksenlivet, kommunikation, ungdomsliv og sociale fællesskaber. Derudover tilrettelægges der individuelle forløb.

  Undervisningen

  STU Holme Søndergård tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på, en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Vi vil være med til at styrke de unges personlige udvikling og identitetsdannelse. Der undervises i små grupper, hvilket giver os mulighed for at skabe både tryghed og nærvær. Vores uge består af bl.a. krea, madlavning, bevægelse og samskabelse, hvor vi øver os i det sociale. Vi vægter medbestemmelse og aktiv deltagelse højt. Vi har en fast tur dag og tager på ture ud af huset, gerne i vores busser, det kan være en teateroplevelse, ud i naturen, H-løbet, Aarhus festuge, Fest i vand - for blot at nævne nogle.

  Vores undervisning indrettes efter målene i de unges uddannelsesplan, og omsættes til konkrete læringsmål, som beskrives i den unges individuelle undervisningsplan.

  Mulighed for praktik

  STU-elever på STU Holme Søndergård tilbydes praktik, den vil ofte foregå i vores egen organisation. Der kan også være mulighed for at enkelte unge tilbydes praktik uden for huset.

  Sidst opdateret: 10. april 2024