Gå til hovedindhold

KUI - Den sammenhængende kommunale ungeindsats i Aarhus

Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) i Aarhus Kommune er forankret i Unge, Job og Uddannelse, som ligger på Kalkværksvej 40, 8000 Aarhus C. Telefonnr.: 8713 4105

 • Læs op

Indhold

  KUI i Aarhus leverer en koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse og skal gøre dem parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. KUI har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job.

  Unge, Job og Uddannelse arbejder sammen med indsatser i Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge, samt byens ungdomsuddannelser, FGU Aarhus, erhvervslivet, frivilligområdet og foreningslivet om at fjerne de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for unge at gennemføre en uddannelse eller finde og fastholde et job.

  Opgaver i KUI I AARHUS KOMMUNE

  Kommunens vejledningsopgaver i forhold til unge under 25 år varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Aarhus og omfatter bl.a. uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, vejledning af 15-17-årige unge, og tilbud om vejledning til 18-24-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

  I Unge, Job og Uddannelse varetages jobcentrets funktioner og opgaver ift. unge under 30 år af uddannelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter i teams, der arbejder med borgere, som henvender sig for at søge om offentlig forsørgelse.

  KUI Aarhus foretager målgruppevurdering til Forberedende Grunduddannelse (FGU) ift. til unge, der har afsluttet grundskolen, er under 25 år og hvor et forløb på FGU vurderes at kunne gøre den unge parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
  KUI Aarhus kan tildele en ungeguide til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov hjælp og støtte frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

  Læs mere om KUI i Aarhus (link åbner på ny fane)

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023