Gå til hovedindhold

På vej til uddannelse 15 - 17 år

Læs mere om dine muligheder i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  AarhusUng er en app til dig mellem 14 og 24 år, som gør det nemmere at finde rundt i de mange tilbud, som Aarhus byder på.  Det er tilbud inden for områderne: 
  • På vej til uddannelse
  • Ungdomsuddannelse
  • Arbejde
  • Fritid og sundhed
  • Ungdomsliv
  • Penge og bolig
  • Uddannelseshjælp

  Gå direkte til app’en ved at scanne QR-koden herunder med din mobil

  App Store       Google Play 

   

  Du kan også bruge hjemmesiden AarhusUng.dk 

   

  GENSTART er et gruppe- og individbaseret vejledningstilbud hovedsageligt til unge: ​​

  • som endnu ikke er afklarede om uddannelse, arbejde eller anden forberedende aktivitet ​
  • med en historik præget af ufrivilligt skolefravær og mistrivsel

  Vejledningsforløbet varetages af UU Aarhus med daglig mødetid fra 9.30 -12.00.

  Se præsentation af GENSTART

  Kontakt din UU-vejleder for at høre mere.

  Hvad er praktik i ungevejledningen?
  En praktikperiode i en virksomhed, hvor du kan blive afklaret omkring dit uddannelsesvalg.

  Hvor lang tid?
  Praktikperioden kan vare op til 13 uger. Praktikperioden kan også aftales at være kortere.

  Hvem kan benytte sig af muligheden?
  Du skal være gået ud af grundskolen - og være mellem 15 og 18 år, og endnu ikke have en ungdomsuddannelse. 

  Hjælp til praktiksøgning?
  UU Aarhus hjælper med at finde en praktikplads og sørger forsikringsdækning i perioden.

   Kontakt din UU-vejleder for at få mere information.

  OBS Det månedlige infomøde på Alléskolen i juni er flyttet til d. 20. juni kl. 12.30.
  Mødet afholdes på 2. sal i Alléskolens lokaler i Toldbodgade 5.


  Alléskolen er en skole med plads til 48 elever. Undervisningen foregår på små hold, så du kan få ekstra støtte til skolegang.
  Målet med skoleforløbet er en 9. eller 10. klasses AVU-prøve som tages på VUC om sommeren.

  Du bliver undervist i dansk, matematik, engelsk og kan vælge mellem følgende andre fag:

  • Samfundsfag
  • Tysk
  • Naturvidenskab
  • Kreativt værksted
  • Idræt
  • Ekstra matematik
  • Ekstra læsning

  I alt 25-28 timer om ugen. Du får som udgangspunkt ikke lektier på på Alléskolen.

  Der er tid til at snakke med dig, om de problemer, du måske har i din dagligdag. Du får en kontaktlærer, mens du går på skolen.
  Skolen stiller en computer til rådighed i skoletiden, og sørger også for bøger, blyanter m.m.

  Hvert år tager skolen på fælles ture. DU deltager i det sociale i det omfang, du er i stand til.

  Målet med skoleforløbet er en 9. eller 10. klasses AVU-prøve (G- og D-niveau) som tages på VUC om sommeren.

  På skolen får du vejledning om videre uddannelse eller beskæftigelse.

  Inden du forlader skolen, kan vi hjælpe dig med at søge optagelse på en ungdomsuddannelse.

  Informationsmøder

  Hver sidste torsdag i måneden kl. 12.30 (helligdage og ferier undtaget), er der infomøde på Alléskolen.

  En lærer fra Alléskolen fortæller om dagligdagen på Alléskolen. Der er mulighed for spørgsmål undervejs. 

  Mødet tager udgangspunkt i det 'at være elev på Alléskolen.' Herunder skema, fag, eksamen, sjove arrangementer, regler, frokost, undervisningen m. v. 

  Alle, der kunne tænke sig at søge ind på skolen, eller som bare er nysgerrig på skolen er velkommen til mødet.

  Praktiske oplysninger

  Skolen optager elever hele året.
  I forbindelse med optagelse på skolen, skal du tale med din UU-vejleder eller uddannelseskonsulent.

  Hvis du vil vide mere om skolen, kan du ringe på tlf. 41 87 30 39 (telefontid mandag-fredag kl 8-12).

   

  Hvis du ikke er helt klar til at søge ind på en ungdomsuddannelse og har brug for tid og vejledning til at finde den vej, der passer til dig, kan du overveje FGU. 

  For at kunne starte på FGU, skal du have en målgruppevurdering, den laver du sammen med din UU-vejleder.


  Læs mere om FGU - Forberedende Grunduddannelse  og tal med din UU-vejleder.

   

   UC Fritidsjob – et tilbud om håndholdt fritidsjobforløb

  UC Fritidsjob er et tilbud til dig, der er mellem 15-17 år og er motiveret for at få et fritidsjob ved siden af dit skoleforløb eller et fritidsjob/fuldtidsjob, der bliver en del af din uddannelsesplan.

  Et håndholdt fritidsjobforløb i UC Fritidsjob indeholder som udgangspunkt 2 individuelle indledende samtaler med en fritidsjobambassadør. I samtalerne snakker I blandt andet uddannelsesperspektiv, motivationsområde, hvilke kompetencer du kan/skal tilegne dig ved et givent fritidsjob (og efterfølgende uddannelse) og eventuelle udfordringer. Derudover laver I en jobansøgning til dig i samarbejde.

  Med udgangspunkt i samtalerne og din ansøgning hjælpes du til at finde et fritidsjob. Fritidsjobambassadøren kan deltage i jobsamtalen og laver en løbende opfølgning i de første 3 måneder af dit fritidsjob, hvor fritidsjobambassadøren står til rådighed for både dig og virksomheden.

  Formålet med indsatsen er at øge dine personlige og sociale kompetencer og dermed forudsætninger for at begå dig på arbejdsmarkedet samt gøre dig i stand til at fastholde et fritidsjob. Derudover kan et fritidsjob være medvirkende til, at du udvikler kompetencer og får erfaringer, der kan lede dig videre i dit uddannelsesforløb samt skabe større afklaring ift. dit kommende uddannelsesvalg.

  Det er muligt at booke en workshops ved UC Fritidsjob - som i samspil med individuelle samtaler – har til formål at øge branchekendskab, blive bekendte med krav, normer, kultur og uformelle regler på arbejdsmarkedet eller have fokus på jobsamtale/jobansøgning.

  UC Fritidsjob er forankret på UC Skanderborgvej og vi har et tæt samarbejde med din UU-vejleder.

  Hvis du vil høre mere, så skriv en mail til ucfritidsjob@msb.aarhus.dk

  Læs pjecen om UC Fritidsjob

   

  Kontakt UC Fritidsjob:
  ucfritidsjob@msb.aarhus.dk

  Sikker post - digital post:
  Institutioner og virksomheder (Virk.dk);     
  Private (eBoks og Borger.dk);  

  Medarbejdere i UC Fritidsjob

   

  Ditte B. 
  Kristensen
  Mobil: 41 85 62 17
  (Barsel)

   

   

   

  Sara Boiesen
  Larsen 
  Mobil: 41 86 67 16
  (Barsel)

   

   

  sara

   

  Cecilie Vestergaard
  Mobil: 41 85 77 73

   

   

   

  Marie Hvingelby 
  Andersen
  Mobil: 20 29 26 05

   

   

   

  Annemette Wind
  Zoëga
  Mobil: 21 19 63 71

   

   

   

   

  Tina Koch 
  Brandstrup
  Mobil: 20 30 54 9

   

   

   

  Stefanie Michelle Andersen
  Mobil: 41854261

   

   

   

  Mads Gregers Pedersen
  Mobil: 41 85 42 75

   

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret: 23. maj 2024