Springbræt Aarhus

Praktisk information
Springbræt Aarhus

Kontaktperson: Louis Mogensen 
Telefon: 31690335
Mail: louis@louismogensen.dk
Hjemmeside: www.springbraet-aarhus.dk

Hvem er målgruppen?
Springbræt Aarhus’ målgruppe er alle unge der er berettiget til STU og som har en interesse for sport og idræt. Dog kan der være begrænsninger i forhold til unge med større fysiske handicaps.

Springbræt Aarhus er et nystartet projekt, der gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven. Omdrejningspunktet på Springbræt Aarhus er pædagogisk idræt ud fra idéen om, at idrætsaktiviteter, trivsel og en sund livsstil har en stor betydning for de unges forudsætninger for læring og udvikling af gode læringsvaner og personlige kompetencer (der dokumenteres). Ved denne tilgang benyttes de unges fascination af sport til at initiere egentlig boglig læring i fagene dansk, matematik, engelsk og IT. 

Der arbejdes med individuelle mål og programmer, men også med teamwork. På den måde lærer de unge både at arbejde selvstændigt og i grupper. 

Eleverne på Springbræt Aarhus modtager en håndholdt indsats og får en af deres lærere tilknyttet som fast mentor. Mentoren er i kontakt med familien og den unges netværk. Sammen med den unge og familien sikrer mentoren, at læringsmålene og undervisningen tilpasses den unges behov og formåen. Mentoren hjælper desuden den unge med at komme i praktik og tilrettelægger praktikforløbet sammen med virksomheden og den unge.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Da Springbræt Aarhus er en del af folkeoplysningstraditionen, minder hverdagen på skolen på mange måder om en højskole, hvor eleverne møder livsoplysning og folkelig oplysning med fokus på livsglæde, motivation og fællesskab 

Der er undervisning fem dage om ugen, og mødetiden er 8.30 – 13.30 

Hver dag er der:

  • Morgensamling
  • Idræt, hvor der dyrkes spil, leg og træning på et niveau, der er individuelt tilpasset de unge
  • Almen undervisning, hvor der, foruden den faglige læring i dansk, matematik, engelsk og IT, lægges vægt på at den unge lærer de vigtigste redskaber til at begå sig i dagligdagen

Praktikker aftales med FO’s store netværk af organisationer og virksomheder