Praktisk information
Special Minds
Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Telefon: 8612 5660
Hjemmeside: specialminds.dk 

Kontaktperson: Kamille Ebbe
Mobil: 3084 4813
Mail: kbb@specialminds.dk

Målet er, at den unge efter STU Special Minds er klar til videre uddannelse eller til at arbejde på særlige vilkår. STU’en er derfor dels rettet mod de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet og på uddannelser, dels at styrke den enkelte elevs selvstændiggørelse på de øvrige livsområder.
Målgruppen på STU Special Minds er normaltbegavede unge mellem 16 og 25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk.

STU Special Minds skaber i samarbejde med den unge en skemalagt og struktureret hverdag med en individuel kombination af fag, praktikker, socialt samvær og mulighed for støttesystemer tilrettelagt efter den unges særlige behov.


I Aarhus har vi tre STU-linjer:

  • Almen linjen er primært for dig, der ønsker at færdiggøre folkeskolens afgangsprøver for efterfølgende at søge ind på en ungdomsuddannelse.

På den almene linje bliver du undervist i basisfagene: Dansk, matematik og engelsk med henblik på enten opkvalificering- eller vedligeholdelse af fagligt niveau.

På den almene linje er det samtidig muligt at læse enkeltfag fra VUC online; 9. klasse (G), 10. klasse (FED) og gymnasialt niveau (C, B, A) forudsat den unge er fyldt 18 år.

  • IT linjen er for dig, der vil dygtiggøre dig inden for forskellige IT-discipliner. Du kan enten bruge IT-linjen som springbræt til at videreuddanne dig inden for området eller som en direkte vej til at arbejde med IT umiddelbart efter endt STU.

På IT-linjen bliver du præsenteret for områder, hvor der på sigt er beskæftigelsesmuligheder – også uden decideret uddannelse. IT-linjen giver også mulighed for afklaring i forhold til eksempelvis optagelse på IT-supporter-uddannelsen.

  • Praktisk linje er for dig, der godt kan lide at lave praktisk, manuelt arbejde, og som ønsker uddannelse eller beskæftigelse inden for dette område efter endt STU.

På den praktiske linje bliver du introduceret til forskellige håndværk på medhjælperniveau. Vi samarbejder med produktionsvirksomheder, så du får et tydeligt billede af produktionsopgaver i rigtige virksomheder. Derudover samarbejder Praktisk linje tæt med pedellen i Vækstpark for Socialøkonomi.  Det gør arbejdet og opgaverne så virkelighedsnære som mulig i en velkendt ramme.

Praktik samt faget Uddannelse&Job er en del af alle tre STU-linjer. Her er der mulighed for at stifte konkret bekendtskab med arbejdsmarkedet og dermed blive afklaret i forhold til ønsker for fremtiden. Der er således mulighed for at komme i praktik mindst to gange årligt, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Formålet er at opnå en begyndende brancheafklaring samt et billede af, hvor mange timer den du kan arbejde pr. uge og hvilke skånehensyn, der er behov for. CV, ansøgning og praktikforberedelse er en del af undervisningen.

Generelt for alle tre linjer prioriterer vi fagene ungdomsliv, bo-undervisning, samfundsfag og bevægelse.


De unge om STU Special Minds Aarhus: 

”Jeg har fået tilbudt et fleksjob hos en af de virksomheder, som jeg var i praktik hos under min STU”. Nicolai, 26 år

”Jeg begyndte først at være social, efter jeg startede på STU Special Minds”. Amalie, 20 år

”Jeg kan godt lide Arduino programmering, fordi det både handler om at bygge og programmere”. Niels, 17 år