Praktisk information
Special Minds
Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Telefon: 8612 5660
Hjemmeside: specialminds.dk 

Kontaktperson: Kamille Ebbe
Mobil: 3084 4813
Mail: kbb@specialminds.dk

Målsætningen hos STU Special Minds er, at den unge efter endt uddannelse hos os enten kan forsætte i uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår. Fokus hos STU Special Minds er derfor dels rettet mod de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet eller på uddannelser, og dels at selvstændiggøre eleven på øvrige livsområder.
Målgruppen på STU Special Minds er normaltbegavede unge mellem 16 og 25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk.

På STU Special Minds er der 5 linjer:

 • Almen linjen er primært for unge, der er optaget af at færdiggøre folkeskolens afgangsprøver med henblik på efterfølgende at søge ind på en ungdomsuddannelse.
  På den almene linje vil der blive undervist i basisfagene: Dansk, matematik og engelsk med henblik på enten opkvalificering- eller vedligehold af fagligt niveau.
  På den almene linje er det muligt at læse enkeltfag fra VUC online; 9. klasse (G), 10. klasse (FED) og gymnasialt niveau (C, B, A) forudsat den unge er fyldt 18 år.
 • IT linjen er for unge, der ønsker at dygtiggøre sig inden for forskellige IT-discipliner. IT-linjen er både for unge, der ønsker at videreuddanne sig inden for området og for dem, der har et ønske om at arbejde med IT umiddelbart efter endt STU.
  På IT-linjen vil den unge blive præsenteret for områder, hvor der på sigt kan være beskæftigelsesmuligheder uden decideret uddannelse. Ud over det vil der på linjen være mulighed for at blive afklaret ift. eksempelvis optag på IT-supporter-uddannelsen.

 • Praktisk linje er for unge, der godt kan lide at lave praktisk, manuelt arbejde, og som ønsker uddannelse eller beskæftigelse inden for dette område efter endt STU.
  På den praktiske linje bliver den unge introduceret til forskellige håndværk på medhjælper-niveau. Vi samarbejder med produktionsvirksomheder med henblik på, at den unge får et tydeligt billede af produktionsopgaver i rigtige virksomheder. Udover det vil der på linjen blive samarbejdet tæt med pedellen i Vækstpark for Socialøkonomi med henblik på at gøre arbejdet og opgaverne så virkelighedsnære som mulig.
  Der vil ligeledes jævnligt være virksomhedsbesøg.

 • Arbejdsmarkedslinjen er primært for unge, der efter endt STU skal i arbejde eller i uddannelse på særlige vilkår. Alle elever skal som udgangspunkt være på linjen i et halvt år i løbet af deres STU.
  På Arbejdsmarkedslinjen vil den unge blive undervist i, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet; f.eks. arbejdsmarkedskendskab, CV, ansøgning og praktikforberedelse. Ud over det deltages der i to praktikker af mindst en måneds varighed samt ugentlige virksomhedsbesøg. Formålet er at få en begyndende brancheafklaring samt et billede af, hvor mange timer den unge kan arbejde pr. uge og med hvilke hensyn.

 • Køkkenlinjener for unge, der ønsker at dygtiggøre sig inden for madlavning eller servicebranchen.Omdrejningspunktet for linjen er kantinen i Vækstpark for Socialøkonomi. Har får de unge deres daglige gang og et tæt samarbejde med personalet i kantinen. Den unge vil få oplæring og praktisk erfaring i madlavning, kundeservice, hygiejne og rengøring.
  På køkken-linjen vil den unge også blive præsenteret for områder, hvor der på sigt kan være beskæftigelsesmuligheder uden decideret uddannelse. Ud over dét, vil der på linjen være mulighed for at blive afklaret ift. eksempelvis optag på gastronom-uddannelsen på Aarhus Tech.

 • Generelt for alle linjer prioriterer vi også fagene ungdomsliv, bo-undervisning, samfundsfag og bevægelse.

  STU Special Minds skaber i samarbejde med den unge en skemalagt og struktureret hverdag med en individuel kombination af fag, praktikker, socialt samvær og mulighed for støttesystemer tilrettelagt efter den unges særlige behov.

De unge udtaler 
”Jeg har fået tilbudt et fleksjob hos en af de virksomheder, som jeg var i praktik hos under min STU”. Nicolai, 26 år

”Jeg er blevet bedre til at planlægge og studere, og jeg har nu fået troen på, at jeg efter endt STU om et år kan færdiggøre min HF, så jeg senere kan læse videre på universitetet”. Anne 21, år

”Jeg begyndte først at være social, efter jeg startede på STU Special Minds”. Amalie, 20 år

”Jeg kan godt lide Arduino programmering, fordi det både handler om at bygge og programmere”. Niels, 17 år