Praktisk information
Parat til start –
FO Hjemmeside: se her

Hvem er målgruppen?
Parat Til Starts målgruppe er unge, der er berettiget til STU, Det er unge der gerne vil udvikle sig personligt, fagligt, kreativt og fysisk samt gerne vil afklares erhvervsmæssigt.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes

Undervisningsformen varierer fra individuelt arbejde, til teamwork og samarbejde på tværs af fagene. Undervisningen i fagene foregår fortrinsvis i små grupper på 5-7 personer

Vores grundtanke er, at vi i undervisningen, kommer rundt om det hele menneske.

Skolen er et dagtilbud fra klokken 8.30-14.00.
Vi tilbyder undervisning i:

  • Almene fag: Dansk, matematik, samfundsfag, engelsk og filosofi
  • Krop og kost fag: Madlavning og sundhed, motion indenfor forskellige sportsgrene, yoga/afspænding, udeliv
  • Kommunikation & livskvalitet tager hånd om selvudvikling og udvikling af sociale kompetencer
  • Kreative fag: Kunst- og håndarbejde, mandala, sang.
  • Praktik: Brancheafklaring, afklaring af timetal og skånehensyn

Vi prøver at sætte skemaet sammen, så det passer til den enkeltes ønsker

På skolen har vi temadage, temauger og studieture

I dagligdagen øver vi ansvarlighed, mødestabilitet og rummelighed
Vi arbejder med gode sociale relationer, social fremtoning, med omstillingsparathed og med egne adfærdsmønstre.
Al undervisning sigter på, at den enkelte unge bliver mere sikker på sig selv og sin kunnen, så de bliver bedre til at mestre eget liv.

Vores tilgang til arbejdet med eleverne bygger på ligeværdighed, udvikling og omsorg

Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren følger eleven tæt i hele forløbet. Elev og kontaktlærer udarbejder sammen i samarbejde med STU vejleder individuelle mål og planer. Kontaktlæreren har kontakt med STU vejleder, familie og andre netværkpersoner.
Kontaktlæreren etablerer, i samarbejde med eleven, praktikker og er kontaktperson til arbejdspladsen gennem praktikforløbet.

Skolen har et ugentligt klubtilbud fra 14.00-18.00 med fritidsaktiviteter.

  • Ture til svømmehal, biograf og bowling
  • Hygge med film og spil
  • Parat Til Starts Store Kage-Bage-Dag
  • Besøg i andre klubtilbud.

Klubben er etableret med midler fra OAK Foundation
Undervisningen gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven