Facet
Hermodsvej 3 B,
8240 Åbyhøj,

Mail: adm@facet-aarhus.dk

Telefon, kontor: 86124007,
Telefon, jobkonsulent: 86209272

Hjemmeside: www.facet-aarhus.dk

Hvem er målgruppen?
Facet er en skole for unge mellem 17-25 år med særlige behov. Skolen har 30-35 elever og 8 ansatte. Målgruppen er unge med forsinket udvikling, diagnoser inden for Asperger spektrum forstyrrelser, sociale og psykiske problemer, samt opmærksomhedsforstyrrelser.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Facet tilbyder undervisning og erhvervsafklaring. Vi har vores egen jobkonsulent, der har et indgående kendskab til eleverne og laver små skræddersyede praktikforløb. På den måde får de unge mulighed for at prøve sig selv af løbende i forskellige jobs, som de selv har indflydelse på. Facet samarbejder med et bredt netværk af virksomheder. Efter endt STU fortsætter nogle Facet-elever i job (evt. flexjob) på deres praktiksted.

Facet tilbyder undervisning på små hold med 6 - 8 elever. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som de jævnligt taler med om trivsel, læring og udvikling. På Facet har eleverne stor indflydelse på indholdet i undervisningen, når der halvårligt vælges nyt skema. Det er muligt at sammensætte skemaet alt efter interesser og de mål, der skal arbejdes med i den unges STU.

På Facet har samtlige lærere en 4-årig læreruddannelse og underviser i fag, hvor de har linjefagskompetence. Desuden har de mindst 6 års undervisningserfaring. Flere lærere er dobbeltuddannede, og der findes således også ergoterapeut, snedker, skrædder og musikpædagog på skolen.

Skoledagen er fra kl. 8.30 til kl. 14.00 undtaget fredag, hvor undervisningen slutter kl. 13.00. Nogle gange afholdes temadage eller ture ud af huset, hvor undervisningstiden ændres. Fagene i skemaet kan ændre sig fra periode til periode, men der undervises altid i følgende fag:

 • Værksted (træ/metal)
 • Krea (Håndværk, design og håndarbejde)
 • Syning
 • Billeder/ maling
 • Dansk
 • Læsning for læsesvage med kompenserende it hjælpemidler
 • Matematik
 • Braintraning
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Bo-træning
 • Dit liv - dit ansvar
 • Kantine/ køkken
 • Friluftsliv
 • Musik
 • Idræt/ fitness
 • Bevægelse
 • Mindfulness
 • Pigeliv
 • Mandeliv
 • Rengøring

På Facet kan man desuden deltage i sommerlejr, studieråd og Klub 8000 C, som er foreningen Unge for Ligeværds klub i Aarhus, der bor på Facet.

Facet holder til i Åbyhøj i hyggelige lokaler med gode undervisningsfaciliteter, værksteder og egen bus. Det er nemt at komme til skolen med offentlig transport.

De unge udtaler:

 • På Facet er vi gode til at respektere hinanden. Vi er så forskellige og er samme uden et hierarki, og det finder man ikke på mange andre skoler”. Aron
 • Jeg har fået nogle nye venner på Facet, og det er jeg glad for. Facet er et godt sted for os, der har særlige behov”. Anila
 • Facet er et sted, hvor man kan åbne sine tanker og ideer og være kreativ”. Mette 
 • Jeg har været i en praktik, som jeg var meget glad for, og som jeg tror bliver til mit eget job snart. Det ville jeg ikke have fået uden Facet”. Anton.