Praktisk information
Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole
Bøgevang 18, 7100 Vejle

Kontaktperson: Forstander Annette-Louise Arnholm
Mobil: 6015 2308
Mail: aa@bvsk.dk
Hjemmeside: www.bvsk.dk

Hvem er målgruppen?
Bøgevangskolens målgruppe er unge i alderen 16-25 år med generelle vanskeligheder, der har behov for et trygt miljø og en genkendelig hverdag med fast struktur. Bøgevangskolen indskriver også elever med specifikke vanskeligheder efter en visitering, der viser, at eleven vil have udbytte af Bøgevangskolens skoletilbud og i øvrigt kan færdes på skolen i en forståelse for fællesskabet.

Bøgevangskolens primære målgruppe er unge med kognitiv eller mental retardering i lettere grad. Optagelse af unge med andre former for psykisk udviklingshæmning vil bero på en nærmere individuel vurdering. Bøgevangskolen modtager ikke elever med markante emotionelle skader og tilknytningsvanskeligheder.

Bøgevangskolen tilbyder en samlet pakke til unge med særlige behov. Der fokuseres primært på at klargøre eleverne til et selvstændigt voksenliv. Undervisningens fokus ligger bl.a. på botræning og madlavning. Skolen tilbyder desuden en lang række andre fag, som eleven kan vælge.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Undervisningen foregår på små hold. Der udbydes følgende fag:

  • Kreativ linje
  • Livsstilslinje
  • Håndværk og Industri
  • Mad og Gastronomi
  • Beklædning og Design
  • Musik og Sang
  • Samfundsfag
  • Idræt og Fitness
  • Volontør
  • Fordybelsesbånd, der primært består af dansk, matematik, engelsk og IT.

 Hverdagen på stedet
Dagen begynder med morgenmad kl.7.30. Førsteårselever samles i spisesalen. Andet- og tredjeårselever spiser i deres udslusningshuse.