Få syet EMF-afskærmende gardiner og reducér HF stråling - Q Living Aps

54

Man skal være vurderet uddannelsesparat og bestå folkeskolens afgangseksamen.

 

55

Ja, det vil være en fordel, da en gymnasial uddannelse på flere punkter ligner den type skole du kender.

56

Nogle af fagene er de samme, men man får også fag, som man ikke har haft i folkeskolen.

 

57

STX er det almene gymnasium.

 

58

Stikord:

-          Interesse for historie, samfundsfag, musik og sprog

-          Mulighed for at dygtiggøre sig fagligt

-          Nye fag der interesser dig

-          Få adgang til videregående uddannelse

-          Få nye venner

 

59

HHX er en merkantil studentereksamen, det vil sige en studentereksamen indenfor handelsområdet.

 

60

Stikord:

-          Interesse for økonomi, business og erhvervsliv

-          Mulighed for at dygtiggøre sig fagligt

-          Nye fag der interesser dig

-          Få adgang til videregående uddannelse

-          Få nye venner

-           

61

HTX er en teknisk studentereksamen

62

Stikord:

-          Interesse for naturvidenskab, teknologi og kommunikation

-          Mulighed for at dygtiggøre sig fagligt

-          Nye fag der interesser dig

-          Få adgang til videregående uddannelse

-          Få nye venner

 

63

HF er højere forberedelseseksamen

 

64

Stikord:

-          Mulighed for at dygtiggøre sig fagligt

-          Nye fag der interesser dig

-          Få adgang til videregående uddannelser

-          Få nye venner

 

65

Stikord:

-          Tjek, hvor du får flest fag, der interesserer dig

-          Tjek hvilke uddannelser, de forskellige retninger giver adgang til

-          Besøg skolerne til brobygning og til informationsmøder

-          Tal med nogle, der kender dig godt

-          Prøv “Værktøjer” på UG.dk

66

HF tager kun 2 år. Man skal vælge en fagretning, der har betydning for, hvilke videregående uddannelser ens HF giver adgang til. På HF får man ikke årskarakterer, men skal til eksamen i alle fag.

67

Ja, i Aarhus kan man gå på en af de fire Kreative HF forløb på Aarhus HF & VUC

68

Ja, i Aarhus kan man gå på HF Musik på Aarhus HF & VUC eller på Aarhus Akademi

69

Ja, i Aarhus kan man gå på HF med fokus på teater og scenekunst på Aarhus HF & VUC eller på Aarhus Akademi

71

Viby Gymnasium & HF

Aarhus Gymnasium & HF, Tilst

Aarhus HF & VUC

Aarhus Akademi

72

Elever der kommer direkte fra 9.klasse, kan ikke gå til optagelsesprøve på HF. Der skal man være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte.

Elever, der har gået i 10.klasse eller lavet andre ting efter 9.klasse, kan komme til optagelsesprøve til HF.

73

Nej, der ikke gives standpunktskarakterer på HF. Alle fag afsluttes i stedet for med eksamen.

74

Til korte og mellemlange videregående uddannelser. Fx skolelærer, sygeplejerske og bioanalytiker.

På ´HF Udvidet´ og på HF med ´UNI-fagpakker´, kan man opnå direkte adgang til universitetsuddannelser.
Mangler man enkelte fagniveauer, efter HF, kan man tage suppleringsfag, og dermed opnå adgang til universitetet.

75

En fagpakke består af to fag, der har et fagligt samspil. Fagpakken peger din uddannelse i en bestemt retning med henblik på et særligt område af videregående uddannelser.

76

På UG.dk og på de enkelte HF skolers egne hjemmesider.

77

Til at søge ind på videregående uddannelse, fx universitetsuddannelser eller en professionsbacheloruddannelse (lærer, sygeplejerske m.m.)

78

En studieretning består af 2-3 fag inden for et specifikt fagområde fx naturvidenskab eller sprog.

Din studieretning er med til at give din uddannelse en faglig profil.

Dit valg af studieretning kan få betydning for, hvilke videregående uddannelser, du kan søge direkte ind på, når du er færdig med STX/HHX/HTX

79

Du begynder din STX/HHX/HTX-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder og du afslutter forløbet med at vælge studieretning.
Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag, og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

80

Der er 7 gymnasier i Aarhus:

Viby Gymnasium

Aarhus Gymnasium Tilst

Egaa Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Marselisborg Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katedralskole

 

81

Der er to steder i Aarhus, hvor du kan gå på HTX:

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

AARHUS GYMNASIUM, Viby

82

Der er to steder i Aarhus, hvor du kan gå på HHX:

Aarhus Handelsgymnasium, Viby

Aarhus Handelsgymnasium, Risskov

83

Du skal vælge studieretning i løbet af de første tre måneder.

84

Stikord:

-          Tal med dine forældre om det.

-          Tal med studievejlederen på din ungdomsuddannelse.

-          Tal med din UU-vejleder om en ny uddannelsesplan.

85

Der kan være forskellige grunde til at man har fravær. Hvis det er ved at være for højt, kan det være en god ide at få snakket med en studievejleder. Måske har gymnasiet forslag og hjælp til at få fraværet ned igen

86

Ja, hvis der er plads, der hvor du har ønsket at gå. Hvis ikke der er plads, vil du blive tilbudt en plads på den anden adresse.

87

Ja, hvis der er plads, der hvor du har ønsket at gå. Hvis ikke der er plads, vil du blive tilbudt en plads på den anden adresse.

88

Stikord:

-          Tal med dine forældre om det.

-          Giver det en chance

-          Tal med din UU-vejleder om en ny uddannelsesplan

89

Stikord

-          Ordblindhed

-          Overbliksvanskeligheder, der kræver støtte

90

Nej, du laver en prioriteret ansøgning til de STX-gymnasier, du helst vil gå på.  Det er et fordelingsudvalg, der fordeler pladserne efter forskellige kriterier.

91

Ja, men der er også studievejledere på gymnasiet.

92

Du kan kontakte studievejlederen, der kan afklare om du kan få en mentor eller søge SPS-støtte.
SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende.

93

På UG.dk og på skolernes egne hjemmesider.

94

På IB undervises der i alle fag på engelsk. Derudover er der modersmålsundervisning.

95

Ja, på den måde kan de sørge for, at du får adgang til de rette hjælpemidler.

96

For at have det, der hedder retskrav på at komme på gymnasiet, skal man have haft tysk eller fransk. Hvis man ikke har haft det, skal man til optagelsesprøve og samtale.

97

At have retskrav betyder, at man ikke kan afvises på den ungdomsuddannelse man søger.

For at opnå retskrav, skal man opfylde alle betingelser for at blive optaget på uddannelsen og have sendt sin ansøgning senest 1.marts. 

98

Frem til afslutningen af grundforløbet på en 3-årig gymnasial uddannelse (1. uge i november), har du ret til at foretage følgende skift:

 

-          Fra et uddannelsessted til et andet uddannelsessted

-          Fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en anden 3-årig gymnasial uddannelse

-          Fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en 2-årig hf eller omvendt

-          Fra en gymnasial uddannelse til et eux-forløb eller omvendt

-          Fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse

 

99

Ja, du kan gå på ESAA (elitesportsakademi) i kombination med forskellige typer ungdomsuddannelse.

 

ESAA har et samarbejde med Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Århus Business College, Viby Gymnasium og HF (kun HF) og Aarhus Tech.

100

Stikord:

-          De fleste har tid til at passe et job ved siden af gymnasiet

-          Man skal kunne planlægge sin tid

-          I nogle perioder, fx i eksamenstiden, kan man måske have mindre tid til at arbejde

101

FX:

-          Du går glip af undervisning

-          Du risikerer at blive kaldt til samtale

-          Du skal til eksamen i alle fag

-          I sidste ende kan gymnasiet melde dig ud

102

Ja, men du skal altid give skolen besked. Fraværet kan være i forbindelse med:

-          Sygdom

-          Tandlægebesøg

-          Begravelse