Gå til hovedindhold

EUD - EUX

Svarliste

 • Læs op

Indhold

  Få syet EMF-afskærmende gardiner og reducér HF stråling - Q Living Aps

  Spørgsmål
  nr:

  Svar

  1

  Fx:

  være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse ved afslutningen af 9. klasse.

  bestå folkeskolens afgangseksamen.

  få mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik.

  senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk.

  medsende din studievalgsportfolio sammen med ansøgningen.

  Bestået FSA (folkeskolens afgangseksamen) med 02 i de lovbundne eksaminer,

  02 i de to skriftlige matematikprøver, 02 i gennemsnit i de fire delprøver i dansk

  Være erklæret uddannelsesparat.

  2

  En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.

  3

  EUX består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller én af de andre uddannelser med EUX, kombineret med en gymnasial eksamen. På EUX skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau.

  4

  Stikord:

  Job, starte sit eget firma, arbejde i udlandet, uddanne sig videre, med mere.

  5

  Stikord:

  Job, tage en professionsbacheloruddannelse, starte sit eget firma, arbejde i udlandet med mere.

  6

  Grundforløbets 1. del (GF1) varer et halvt år (20 uger) og hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervsuddannelse. Du har mulighed for at søge ind på GF1 i op til to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

  På GF1 kan du kan prøve kræfter med forskellige fag og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet. GF1 afsluttes med en prøve.

  Derefter fortsætter du på grundforløbets 2. del (GF2).

   

  Du SKAL starte på GF1, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Kun hvis du har en aftale om læreplads kan du søge direkte ind på GF2 efter 9. eller 10. klasse.

   

  7

  Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, eller hvis du har en aftale om læreplads, starter din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (GF2). På GF2 bliver undervisningen målrettet den uddannelse, du har valgt.

  GF2 varer i de fleste uddannelser et halvt skoleår (20 uger) og afsluttes med en prøve inden du kan gå videre i hovedforløbet.

  8

  En læreplads/elevplads er en del af dit uddannelsesforløb, når du tager en erhvervsuddannelse (EUD).

  En læreplads/elevplads er en ansættelse som lærling/elev i en virksomhed – og man får lærlinge-/elevløn.

  9

  Ja, erhvervsuddannelsen har deres egne vejledere. Det er også muligt at kontakte en UU-vejleder, fx hvis man overvejer at stoppe på sin uddannelse.

  10

  Som lærling/elev er din arbejdstid på 37 timer pr. uge.

  11

  Ja, der kan dog være nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfyldes. Læs mere på adgangskortet.

  12

  Ja. Uddannelsen tager ca. 2 år.

  13

  Du kan få arbejde indenfor f.eks. banker, forsikringsselskaber eller som børsmægler.

  14

  Ja, efter endt kontoruddannelse med speciale

  15

  Ufaglært, så har man ikke en uddannelse. Man har en uddannelse, når man er faglært.

  16

  Arbejder indenfor byggeri af huse, veje og anlæg.

   17

  Kunne være at vise, at man kan møde til tiden, at man tager ud og besøger virksomheder/firmaer, som man gerne vil ansættes som lærling hos.

  18

   

  19

  101 erhvervsuddannelser i Danmark, i 2021.

  20

  Erhvervsuddannelser og EUX. Startlønnen for elever og lærlinge ligger typisk mellem 9.500 og 12.500 om måneden. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

  21

  F.eks. frisør, tarmrenser, teknisk isolatør, greenkeeper, mejerist, murer, vvs, butiksassistent, kok, landmand.

  22

  På hovedforløbet foregår din uddannelse som praktisk oplæring i den praktikvirksomhed, hvor du er ansat som lærling.

   

  Du har også kortere skoleperioder. De er en del af din aftale med praktikvirksomheden, men foregår på erhvervsskolen. Antallet af skoleperioder er forskelligt fra uddannelse til uddannelse.

  23

  Pædagogisk assistent, tandklinikassistent, SOSU hjælper og SOSU-assistent.

  24

  Salgsassistent, finansuddannelsen, kontoruddannelse, eventkoordinator.

  25

  Murer, tømrer, chauffør, vvs, og finmekaniker.

  26

  Gastronom, tjener, dyrepasser, frisør og gartner.

  27

  Nej, måske skal man rejse til en anden erhvervsskole fx i Herning eller Hvidovre. Nogle hovedforløb ligger kun på få skoler i landet.

  28

  Nej, det er en retning, som man først kan vælge på hovedforløbet.

  29

  En tækkemand lægger stråtag på huse.

  30

  Det kan man på Fiskeriskolen i Thyborøn.

  31

  Ja – du starter på GF1 eller GF2.

  32

  En plads på GF2, som du skal søge med en motiveret ansøgning.
  Har du en aftale om en læreplads, så får du automatisk en plads på GF2.

  33

  Ja – GF1 og GF2 varer altid 20 uger hver, men hovedforløbene er af forskellig varighed.

  34

  Hvis du ikke kan finde en elevplads, så kan du komme i skolepraktik, hvis uddannelsen tilbyder skolepraktik. Du skal dog leve op til nogle fastlagte kriterier.

  35

  Hvis du bor mere en 5 kvarters offentlig transporttid fra din bopæl til den nærmeste skole, der tilbyder den uddannelse, du har valgt, så kan du få en plads.

  36

  En erhvervsuddannelse, hvor du bliver ansat som lærling allerede inden grundforløbet, og hvor størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden.

  37

  Tandklinikassistent.

  38

  En uddannelse indenfor handels- og butiksområdet f.eks. butiksassistent, ejendomsmægler eller bankansat.

   

  Lager og terminaluddannelsen

  Spedition og shipping

  Og andre

  40

  Din studievejleder på din ungdomsuddannelse.

  41

  Nej – det er en privat og selvbetalt uddannelse.

  42

  En industritekniker fremstiller dele til fx pumper, vindmøller, robotter, motorer, fly og biler. Det foregår på højteknologiske drejebænke, fræse- og boremaskiner.

   

  Du lærer at benytte både manuelle og automatiske maskiner. En vigtig del af uddannelsen går ud på at lære at programmere maskinerne, da mange styres af computere. 

  43

  Det kan være tjener, gastronom (kok), receptionist eller en kontoruddannelse

  44

  En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter, fester og bryllupper. Du lærer at udvikle nye ideer og at realisere ideerne i praksis. En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m.

  45

  En stenhugger kløver, hugger og tilpasser sten. Du skal kende forskellige stenarter og lære at hugge skrifttegn og udsmykke fx gravsten.

  46

  Ja. Det vil kræve at du består en optagelsesprøve og vurderes parat af uddannelsesinstitutionens ledelse efter en samtale.

  47

  Stikord:

  Mange forskellige muligheder

  Kombination af boglige og praktiske fag

  Gode muligheder for at blive selvstændig

  Du kan få et faglært job direkte efter afsluttet erhvervsuddannelse

  Mulighed for videreuddannelse

  Løn under uddannelsen

  48

  Stikord:

  Rådhuset

  Politigården

  Hospitalet

  Landbrug

  Lufthavn

  Børnehave

  Butikker

  Teater

  Byggeplads

  Og så videre…

  49

  Nej.

  50

  Nej.

  51

  Fra det tidspunkt du starter på en elevplads eller i skolepraktik, modtager du elevløn/ skoleoplæringsydelse.

   

  52

  -

  53

  Ja! Er man fyldt 18 år og ikke modtager elevløn/skoleoplæringsydelse, så kan man søge SU.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023