Gå til hovedindhold

Appendix

Svarliste

 • Læs op

Indhold

  Få syet EMF-afskærmende gardiner og reducér HF stråling - Q Living Aps

  334

   

  En mentor kan hjælpe med forskellige ting. Fx:

  -          Lektiehjælp,

  -          Fritidsliv

  -          Sociale aktiviteter

  -          Hjælpe med at få læst breve fra det offentlige

  -          Og meget mere

  335

  Nej, det behøver man ikke.

  Om man kan optages på en STU vil bero på en individuel vurdering, der tages, når man har ansøgt om STU.

  336

  Nej, det kan ikke blive et efterskoleforløb, da det er grundskoleundervisning, der tilbydes på efterskoler.


  Dog tilbyder nogle efterskoler STU-forløb, der har til huse på efterskolens grund og i deres lokaler.

  337

  Frie Fagskoler er i familie med højskoler og efterskoler, men adskiller sig ved at have et lovkrav om praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene.
  På nogle Frie Fagskoler, kan man tage en 10. klasse.
  Der findes 14 Frie Fagskoler i Danmark

  338

  Man får undervisning i det, man skal kunne, når man bor selv.

  Fx:

  -          Rengøring

  -          Tøjvask

  -          Indkøb

  -          Madlavning

  -          At lave et budget

  -          Og meget mere

  339

  Et fleksjob er et arbejde, der har skånehensyn.

  Der tages hensyn til

  -          Arbejdsevne

  -          Arbejdstempo

  -          Behov for pauser

  -          Arbejdstid

  -          Antal arbejdstimer

  -          Evt. andet

  340

   

  341

  Forsørgelse er de penge, du har at leve for hver måned.
  Det kan være:

  -          Løn

  -          SU

  -          Pension

  -          Skoleydelse (FGU)

  -          Uddannelseshjælp udbetalt af Jobcentret

  -          Når dine forældre betaler for dine udgifter

  342

  Ja, flere uddannelsesinstitutioner landet over har oprettet klasser, hvor man fx skal have autisme, for at kunne gå.

   

  Du kan læse mere på internettet – og spørge din UU-vejleder om disse muligheder.

  343

  Du kan fx tale med din UU-vejleder.

  344

  Fx:

  -          Din familie

  -          Din lærere og pædagoger

  -          Din UU-vejleder

  -          Din klubpædagog

  345

  Man kan gå til optagelsesprøve på den ungdomsuddannelse, som man gerne vil ind på.
  Du skal bestå prøven for at komme ind.

  346

  Ja, det kan du.
  Steder, hvor du kan gøre dette er fx:

  -          VUC

  -          FGU

  -          Kommunale tilbud i din kommune

  -          Tilbud under Dansk Oplysnings Forbund

  347

  Stikord:

  -          Uafhængighed

  -          Det kan være meget svært at få bevilget kørsel til ungdomsuddannelse, så det er vigtig man har lært at transportere sig selv, når man starter der

  -          Det er almindeligt at unge mennesker transporterer sig selv

  348

  Stikord:

  -          Alle ungdomsuddannelser foregår i et ungdomsmiljø

  -          Langt de fleste arbejdspladser er også sociale fællesskaber, man skal kunne færdes i

  -          Mange har det sjovere i et fællesskab end, når de sidder alene

  -          Man kan lære af at være sammen med andre. Også faglige ting. Og man kan blive klogere, når man hører hvad andre siger og tænker

  349

  Stikord:

  -          At du kan være sammen med andre

  -          At du har respekt for underviserne og for de andre elever/studerende

  -          At du kan møde til tiden

  -          At du kan vente på, at det bliver din tur

  -          At du kan være rolig i klassen

  -          At du kan overholde regler og aftaler

  -          At du kan holde til, at andre kommer til at larme

  -          At du har oprigtig lyst og overskud til at lære og være i en undervisningssituation

  -          At de andre kan regne med dig – og du kommer hver dag

  -          Og så videre…

  350

  Man kan komme på INTRODUKTIONSKURSER I 8. klasse - og i BROBYGNING i 9. og 10. klasse - på ungdomsuddannelserne.
  Det er en slags praktik, hvor man oplever hvordan en hverdag på uddannelsen er.

   

  Man kan også komme i praktik på STU.

  351

  Ja, det kan du.

  Du kan tilbydes SPS – Socialpædagogisk Støtte, hvis du fx;

  -          er ordblind,

  -          har høretab,

  -          er svagsynet,

  -          bruger kørestol,

  -          har ADHD eller autisme,

  -          har andre dokumenterede udfordringer.

   

  SPS giver ikke hjælp til lektier.
  SPS er meget mindre end støtten i en specialklasse.

  352

  Ja, det kan du.
  Det er Jobcentret, der kan hjælpe dig med at afklare dine muligheder for støtte.

  353

  Ja….

  354

  Nej.
  mange med diagnoser og særlige behov, kan tage ordinære uddannelser. Evt. med støtte.

  Det er ikke diagnosen, der er afgørende, men dit funktionsniveau.

  355

  Stikord:

  -          Sove væk hjemmefra

  -          Holde til at være sammen med andre døgnet rundt

  -          Holde aftaler

  -          Kunne tage imod kollektive beskeder

  -          Tage del i fællesskabet – fx køkkentjanser

  -          Respektere andres holdninger og væremåder

  -          Være åben overfor nye mennesker – både vokse og andre elever

  356

  Det er en efterskole for elever med beskrevne vanskeligheder, som fx ordblindhed, autisme, bestemte diagnoser mm.

   

  Her får alle elever særlig støtte i form af:

  -          Mindre klasser

  -          Flere voksne

  -          Fast kontaktperson

  -          Mulighed for eksamensfritagelse

  -          Botræning

  -          Håndholdt vejledning

  -          Guidning til praktiske ting

  -          Guidning til de sociale ting

  357

  Det er en klasse/skole for elever med beskrevne vanskeligheder, som fx autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder mm.

  Her får man fx:

  -          Mindre klasser

  -          Flere voksne

  -          Fast kontaktperson

  -          Mulighed for eksamensfritagelse

  -          Håndholdt vejledning

  -          Guidning til praktiske ting

  -          Guidning til de sociale ting

  358

  Stikord:

  -          Når du arbejder sammen med folk du kan lide

  -          Når du tjener penge

  -          Når I laver sjov på dit arbejde

  -          Når du laver kreative ting på dit arbejde

  -          Når du skal betjene kunder på dit arbejde

  -          Når du gør en forskel for andre mennesker

  -          Når du får lov til at sidde alene og fordybe dig

  -          Når du får lov at arbejde udenfor

  -          Og så videre…

  359

  Stikord:

  -          Snak med dine forældre

  -          Snak med lærere og pædagoger

  -          Snak med UU-vejleder

  -          Gå i praktik

  -          Besøg arbejdspladser og uddannelser

  -          Se små videoer om jobs og uddannelser – fx på Youtube.com

  360

  Man kan fx gå disse veje:

  -          FGU

  -          STU

  -          Frie Fagskoler

  -          Efterskole/Specialefterskole

  -          Højskole

  -          Arbejde

  -          Praktik

  -          Aktiviteter gennem Jobcentret

  -          Aktiviteter gennem Socialforvaltningen

  361

  Man kan lave en plan sammen med de voksne der er omkring en – fx forældre, lærer og UU-vejleder.

  Man sætter mål og delmål, for at blive klar.

  362

  -          Man skal have lyst og vilje til at lære nye ting både praktisk, fagligt, socialt og personligt.

  -          Man skal kunne møde stabilt.

  -          Man skal kunne klare at være i et ungdomsmiljø.

   

  363

  Nej, det gør det ikke, men man kan i sin STU have mål om at blive klar til en ungdomsuddannelse.

  På STU får man ved afslutningen et kompetencebevis, der dokumenterer det, man har lært i sin tid på STU.

  364

  Der findes få muligheder for at tage undervisning online. Men der findes ikke en hel ungdomsuddannelse, der kan tages online.

  365

  Ja, man kan godt skifte STU-sted.

  Et skift planlægges sammen med STU-vejlederen.

  366

  Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir (afgangsbevis) for de opnåede færdigheder og kompetencer.

  Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for det, der er gennemført. 

  367

  Stikord:

  -          At kunne møde til tiden

  -          At kunne overholde aftaler

  -          At være nysgerrig på egne muligheder

  -          At kunne tage initiativ

  -          At kunne sige undskyld, hvis man har gjort en fejl

  -          At kunne vente på tur

  368

  Stikord:

  -          Sige ja til hjælp

  -          Sige ja til at øve sig på det, man endnu ikke er så god til

  -          Sige ja til at bruge visuelle støttemuligheder (fx på mobilen)

  -          Sige ja til at bruge vækkeur

  369

  Der er ingen klar definition af, hvad det vil sige at være handicappet.

  Har man behov for at få hjælp og støtte i sin hverdag, kan det være fordi, at man har et handicap.

  370

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

   

  371

  Op til 3 år.

  372

  Stikord:

  -          Dansk og matematik

  -          Være social

  -          Tage hensyn

  -          Tage bussen

  -          Smalltalke

  -          Have venner

  -          Spille musik

  -          At udføre et arbejde

  -          Overholde aftaler

  -          Klare sig selv

  -          Lave mad

  -          Holde styr på økonomi og budget

  373

  Ja, man kan holde op til 2 års pause sammenlagt. STU skal være afsluttet indenfor 5 år

   

  374

  Man skal være i målgruppen til STU, hvilket betyder, at man ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse indenfor en nær fremtid, selv med særlig støtte.


  Man skal være klar til at deltage i et ungdomsmiljø.

  375

  Man kan starte, når man er færdig med 9. klasse. Men man må gerne starte senere – og helt frem til, man er blevet 25 år.

  376

  Et ansøgningsskema, skal udfyldes og indsendes – og der skal lægges bilag ved, der beskriver dine behov.
  Der er også frist på, hvornår ansøgningen skal laves og indsendes. Din UU-vejleder og skolen kan hjælpe dig med dette.

  377

  Ja, det kan man.

   

  378

  Ja, det er en del af uddannelsen.

   

  379

  Ja, det kan du, hvis du har et ønske og behov for, at det skal være en del af din STU.

   

  Ikke alle STU-udbydere tilbyder bodel.

   

  380

  Ja, det er det.
  Det er din UU-vejleder, der vurderer, om det er det rette for dig.

  381

   

  Det er ikke muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve, men du kan aflægge tilsvarende prøver.
  Evt. bare i enkelte fag.

  382

  Ja, det kan man.
  Disse praktikker varer ofte mellem tre dage og to uger.

   

  Det er enten din UU-vejleder, STU-vejleder eller din skole, der kan aftale en praktik med STU-stedet.

  383

  Ja, det kan man, hvis man er klar til at komme på arbejdsmarkedet.


  Man kan ikke få jobs, der kræver, at man er faguddannet til det konkrete job.

  384

  Ja, man kan godt skifte STU-sted.

  Et skift planlægges sammen med STU-vejlederen.

   

   

   

   

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023