Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt. 
Aftale om praktik laves mellem din skole, dine forældre og virksomheden.

Hvis du vil i praktik så husk:

  • snak om det derhjemme - er praktik en god idé, og hvem kan hjælpe med at finde en praktikplads?
  • aftal med din skole hvilke dage/uger der passer bedst, osv.

Praktik i forsvaret og Praktik på Aarhus universitetshospital tilbydes som TEMA-praktikker, hvor der skal laves en særlig ansøgning, disse aftales gennem UU.

 

 

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september - marts, fordelt på 17 tjenestesteder.

Du skal være fyldt 15 år, gå i 9. eller 10. klasse og må max være 17 år ved praktikstart.

Læs mere om praktikken her:

Erhvervspraktik i forsvaret

Krav til eleven

Hvis du er interesseret, skal du kontakte din UU-vejleder, som herefter opretter et tilmeldingsskema i Uno Ung, du og dine forældre skal udfylde.

 

 

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Da der er stor søgning på hospitalspraktikken, prioriteres Aarhus-skolerne. Elever fra omegnskommunerne kan komme i betragtning, hvis der er overskydende pladser.

Der er mulighed for 2-5 dages forløb, som vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson indenfor de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

Der tilbydes praktik indenfor:

  • sygeplejerske - (ikke flere pladser i 2023)
  • bioanalytiker 
  • fysioterapeut/ergoterapeut - (ikke flere pladser i 2023)
  • radiograf - (ikke flere pladser i 2023)

Hvis du er interesseret, skal du kontakte din UU-vejleder, som herefter opretter et tilmeldingsskema i UnoUng, du og dine forældre skal udfylde.

OBS: Du skal søge praktikken mindst 4 uger før ønsket praktikstart, jo flere forskellige uger og fagretninger du søger, jo større er chancen.

Interesserede skal ikke henvende sig direkte til hospitalet. 


Se film om arbejdet på akutafdelingen
Se film om arbejdet på operationsafdelingen

 

For ansøgere der IKKE går på en skole i Aarhus kommune:

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema til Temapraktik, udfylde Tavshedserklæringen og skrive en personlig ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og en begrundelse for praktikønsket.  

Scan dokumenterne og send som vedhæftede filer på en mail til: 
uu-aarhus@msb.aarhus.dk senest 4 uger før ønsket praktikstart.

ANSØGNINGSSKEMA
Krav til eleven
Tavshedserklæring

 

Praktik på Aarhus Universitet, Technical Sciences, Natural Sciences og
Ingeniørpraktik 

Aarhus Universitet tilbyder erhvervspraktik på Natural Sciences og Technical Sciences. Praktikken er et tilbud til dig der går i 8., 9. eller 10. klasse.
Du kan opleve de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet.  

Læs mere og find ansøgningsskema på Aarhus Universitets hjemmeside her: Erhvervspraktik i grundskolens 8., 9. eller 10. klasse 

 

 

Praktikopholdet varer fra mandag til fredag, og tilbuddet gælder for de elever i skolernes 8., 9. og 10. klasse, der skal i erhvervspraktik.
Læs mere på TV2s egen hjemmeside:

Erhvervspraktik på TV2 Østjylland 

Hvert år har elever fra folkeskolens ældste klasser, 9. og 10. klasse, mulighed for at komme i praktik i DR i uge 43 i Aarhus på Olof Palmes Allé.

Hold øje med tidspunkt og deadline på Facebook eller læs om praktikken på DRs egen hjemmeside:

 Erhvervspraktik på DR 

Udsyn mod arbejdsliv er aktiviteter i skolen, der udvider børn og unges horisonter, bevidsthed om muligheder og skaber gode grundlag for uddannelsesvalg.