Gå til hovedindhold

Specialklasse

Vejledning af elever i specialundervisningen på 8.-10. klassetrin.

 • Læs op

Indhold

  Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) hjælper med at undersøge hvilke muligheder, der er for
  uddannelse og beskæftigelse efter folkeskolen, at forstå forskellen mellem mulighederne.

  I de ældste klasser taler eleven, forældre, skolen, PPR og vejlederen fra UU sammen om, hvad der skal ske, når eleven går ud af folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.
  Der bliver løbende afholdt møder, hvor alle aftaler og planer for elevens videre uddannelsesforløb, praktik, brobygning mv. kommer på plads.

  Al vejledning af den unge sker i tæt samarbejde mellem hjem, skole og UU.

  Forældrespot

  Læs mere om Forældrespot i Aarhus Kommune her.

  Informationsmøde

  Powerpoint fra informationsmøderne til download.

  Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

  Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er for dig, der har et handicap eller et særligt behov, der gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse, selv med støtte.

  Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Hvis du ikke er helt klar til at søge ind på en ungdomsuddannelse og har brug for tid og vejledning til at finde den vej, der passer til dig, kan du overveje FGU.

  Sidst opdateret: 20. marts 2024