Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) hjælper med at undersøge hvilke muligheder, der er for
uddannelse og beskæftigelse efter folkeskolen, at forstå forskellen mellem mulighederne.

I de ældste klasser taler eleven, forældre, skolen, PPR og vejlederen fra UU sammen om, hvad der skal ske, når eleven går ud af folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.
Der bliver løbende afholdt møder, hvor alle aftaler og planer for elevens videre uddannelsesforløb, praktik, brobygning mv. kommer på plads.

Al vejledning af den unge sker i tæt samarbejde mellem hjem, skole og UU.