I de ældste klasser taler eleven, forældre, skolen, PPR og vejlederen fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) sammen om, hvad
der skal ske, når eleven går ud af folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.
Der bliver løbende afholdt statusmøder, netværksmøder og udskolingsmøder, hvor alle aftaler og planer for elevens videre uddannelsesforløb, praktik, brobygning mv. kommer på plads.

Al vejledning af den unge sker i tæt samarbejde mellem hjem, skole og UU.