Brobygning – et tilbud for uafklarede unge i 9. klasse

Brobygning i 9. klasse, henvender sig primært til elever, der er uafklarede i forhold til deres kommende uddannelsesvalg.

I UU-Aarhus har vi sammen med ungdomsuddannelserne i Aarhus skabt mulighed for, at eleven vil kunne finde netop de muligheder, der vil forventes at kunne give størst muligt udbytte for den enkelte. Det er vigtigt, at der bliver lavet et valg, som alle parter er enige om, og som den unge vil kunne se en god ide med. Der findes såvel to dages som tre dages brobygningskurser.

Det vil som udgangspunkt være muligt at komme i brobygning på alle ungdomsuddannelser, men afhængigt af antal ansøgere, vil der kunne opstå situationer, der kan kræve et omvalg.

Det er vigtigt at huske, at eleven som udgangspunkt, efter en grundig instruktion, skal være i stand til at tage af sted alene og møde nye mennesker i brobygningsperioden, da det ikke er alle elever fra en klasse, der er af sted. 

På brobygning får du lejlighed til:

  • at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen

  • at danne egne indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen og senere

  • at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne

  • at få kontakt med ældre elever som går på uddannelsen

  • at få et indtryk af hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til

Se oversigt over brobygning:

Læs om mulighederne på:

 https://ung.unoung.dk/login/new.html- brug unilogin - læs under brobygning.

Find vejledning i, hvordan du finder dit brobygningsforløb:


I er altid velkommen til at kontakte UU-vejlederen eller klasselæreren på jeres skole, hvis I ønsker yderligere information om brobygning i 9. klasse.

Fravær: Ved fravær giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærere får gennem skolens kontor besked om fraværet.