Gå til hovedindhold

Introduktionskurser

Læs mere om Introduktionskurser i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Introduktionskurser

  E:DAG og introduktionskurser er obligatorisk for alle elever.

  Som elev i 8. klasse besøger man forskellige ungdomsuddannelser. Besøgene er en del af afklaringen om hvilke uddannelser, der kan vælges efter grundskolen. 

  Første besøg er sammen med hele klassen og en lærer på en erhvervsuddannelse – det kaldes E:DAG; Erhvervsintroducerende dag. På denne dag er elever og lærer sammen om at opleve, hvad en erhvervsuddannelse er, hvordan miljøet er på en sådan uddannelse, og endelig oplever eleverne at arbejde med en praktisk opgave.

  De to næste besøg er kursusdage, hvor eleven alene eller sammen med andre fra skolen er ude på todages besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser. Eleverne kommer for det meste ud alle sammen i samme uge. Disse besøg kaldes for introduktionskurser. På de to kurser lægges vægt på den brede orientering og på, at eleverne får en fornemmelse af ungdomsuddannelserne. Der bliver undervist på hold med elever fra andre 8. klasser. Besøgene vælges i efteråret.

  På introduktionskurserne er der mulighed for:

  • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
  • At danne egne indtryk af indhold og krav
  • At se og møde elever, som går på uddannelsen
  • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv
  • At opleve det sociale studiemiljø

  Før der vælges introduktionskurser:

  Oversigt over introduktionskurser 2023 og "Sådan vælger du dine introduktionskurser" (Link åbner på ny fane)


  UU-vejlederen laver et kollektivt oplæg i klassen, om hvordan man finder frem til de mange forskellige muligheder, der er for at besøge såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser.

  Herefter vælger hver enkelt elev og familie de to ungdomsuddannelser, der skal besøges. Man kan tilmelde sig og finde oplysninger om forløbene på https://ung.unoung.dk/login/new.html  - brug unilogin - gå til brobygning.

  I god tid inden kursusstart giver UU-vejlederen eller klasselæreren besked om, hvilke uddannelsessteder eleven skal besøge og hvornår. Oplysningerne kan desuden findes på https://ung.unoung.dk/login/new.html

  I er altid velkommen til at kontakte UU-vejlederen eller klasselæreren på jeres skole, hvis I ønsker yderligere information om introduktionskurserne.

  Fravær: Ved fravær giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærere får gennem skolens kontor besked om fraværet.

  For at eleverne får et optimalt udbytte af introduktions- og brobygningskurserne er det udover en grundig forberedelse også vigtigt med en grundig efterbearbejdning.

  UU Aarhus har lavet nogle forslag til, hvordan eleverne kan efterbehandle kurserne på skolen, når de vender hjem fra enten introduktions- eller brobygningskurser.

  Den digitale
  Tag mindst 3 billeder med din mobiltelefon eller et digitalt kamera mens du er på introduktions- eller brobygningskursus. Sæt billederne ind i en PowerPoint og fremlæg for klassen, hvad du har oplevet på kurset. Du kan bl.a. komme ind på 

  Hvad lavede du på kurset? 
  Hvad var sjovest på kurset?
  Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet? 

  De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
  Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
  Hvordan var undervisningen?
  Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
  Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
  Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
  Hvorfor?  /Hvorfor ikke? 

  De Skriftlige
  1. Artikel
  Lav en artikel målrettet skolens hjemmeside, jeres facebookgruppe eller et andet medie om dit introduktions- eller brobygningskursus? Artiklen må gerne suppleres med billeder, som du enten selv har taget på kurset eller har fundet på institutionens hjemmeside. Du kan bl.a. komme ind på: 

  Kursets indhold?
  Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
  De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
  Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
  Hvordan var undervisningen?
  Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
  Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
  Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?

  2. Portrætartiklen
  Eleverne sættes sammen to og to eller i mindre grupper.  Interview hinanden med henblik på at lave en portrætartikel om en elev på et introduktions- eller brobygningskursus. Inden interviewet sættes i gang, skal eleverne forberede sig ved at læse om det kursus, den unge, som de skal interviewe, har været på. De kan læse kursusbeskrivelsen på hjemmesiden, www.uu-aarhus.dk , hvor der under skole/elev i 8. klasse/introduktionskurser ligger beskrivelser af alle introduktionskurser.

  Der kan bl.a. spørges ind til:
  Kursets indhold?
  Sjove eller spændende oplevelser på kurset.
  Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
  De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
  Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
  Hvordan var undervisningen?
  Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
  Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
  Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
  Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
  Hvorfor? /Hvorfor ikke?

  Artiklerne kan enten hænges op i klassen eller samles og kopieres, så alle elever får mulighed får at læse om andre kurser end det, de selv har været på. 

  Den mundtlige
  Eleverne laver en mundtlig fremlæggelse af indholdet og indtryk fra kurset. Inden fremlæggelsen laves der en disposition for fremlæggelsen. Eleverne kan komme bl.a. komme ind på:

  Kursets indhold?
  Sjove eller spændende oplevelser på kurset.
  Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
  De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
  Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
  Hvordan var undervisningen?
  Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
  Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
  Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
  Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
  Hvorfor?  /Hvorfor ikke?

  Klassekammeraterne kan efterfølgende stille spørgsmål og kommentere med egne erfaringer.  

   

  Sidst opdateret: 11. december 2023