Gå til hovedindhold

Info for lærere

Læs mere om E:dag. introkurser og brobygning

 • Læs op

Indhold

  E:dag, introduktionskurser og brobygning er obligatoriske undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne.

  Forløbene forberedes og efterbearbejdes for 8., 9. og 10.klasses eleverne i klassen i et samarbejde mellem lærer og UU-vejleder..

  Materiale til forberedelse af E:dag sendes direkte til læreren og klassens vejleder hjælper med valg og forberedelse af introduktionskurser og brobygningskurser.

  Ideer til efterbehandling af introkurser og brobygning: 
  Opgaveforslag

  Der er introduktionskurser og brobygningskurser i hvert af de 4 områder på erhvervsuddannelserne samt til de gymnasiale ungdomsuddannelser.
   

  8. klasse
  Forberedelse til valget af introduktionskurser i 8. klasse sker med oplæg i den kollektive vejledning – her introduceres eleverne til såvel www.uu-aarhus.dk som til www.ug.dk herunder mit-ug. 
  Alle elever vælger to forskellige introduktionsforløb. Begge varer 2 dage.

  Endvidere deltager alle 8. klasses elever i efteråret på en obligatorisk erhvervsintroducerende dag, E:dag sammen med hele deres klasse og en klasselærer.

  9. klasse
  Brobygning i 9. klasse er frivillig og afvikles for elever, som har behov for yderligere afklaring. Brobygningen kan være enten af 2 eller 3 dages varighed. 

  10. årgang
  På 10. årgang er brobygningen igen obligatorisk, alt efter hvilken 10.klasse men går i, kan der være forskellige rammer for brobygningen.

  Tilmelding:
  Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html

  Her kan man også finde informationer de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

  Tilmeldingen er bindende. 

  Fravær:
  Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.  

  Er der elever. som opfører sig uhensigtsmæssigt på besøgene, bliver de efter orientering sendt tilbage til grundskolen.

  Sidst opdateret: 15. april 2024