Erhvervspraktik er et individuelt tilbud til elever i 8. klasse, hvor du følger dagligdagen i en virksomhed.

Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt.
Aftale om praktik laves mellem din skole, dine forældre og virksomheden.

Hvis du vil i praktik så husk: 

  • snak om det derhjemme - er praktik en god ide og hvem kan hjælpe med at finde en praktikplads? 
  • aftal det med din skole (hvilke dage/uger passer bedst, osv.)