Oversigt over den kollektive vejledning i 10. klasse.

1. session

 • Uddannelsessystemet
 • Brobygning
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Praktik
 • eVejledning - præsentation

2. session

 • Erhvervsuddannelsernes fagretninger
 • Fag i gymnasiet du ikke kender fra grundskolen
 • Hvad påvirker dit valg af ungdomsuddannelse
 • Brobygning
 • Åbent hus på ungdomsuddannelserne

3. session

 • Optagelse.dk
 • Studievalgsportfolio

10.3 KOLLEKTIV VEJLEDNING ONLINE