Alle elever i 10. klasser skal på obligatorisk brobygning i fem dage.

Se oversigt over brobygningsmulighederne.

Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - log ind med unilogin – gå til brobygning – vælg hold. Her kan man også se de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

Når fordelingen af elever på uddannelserne er færdig, giver skolens UU-vejleder besked om tid og sted for fremmøde.

På brobygning får du lejlighed til:

  • at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen
  • at danne egne indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen og senere
  • at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne
  • at få kontakt med ældre elever som går på uddannelsen
  • at få et indtryk af hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til 

Fravær: Ved fravær giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærere får gennem skolens kontor besked om fraværet.