Alle elever i 10. klasser skal på obligatorisk brobygning. Forløbet varer en uge.

Alle elever vælger mindst én erhvervsrettet uddannelse á 2 eller 3 dage. Eleverne vælger endnu en ungdomsuddannelse á 2 eller 3 dage eller praktik med uddannelsesafklarende perspektiv á 2 eller 3 dage. Hvis man som elev vælger et praktikophold, skal man selv være aktiv med at finde en virksomhed.

Se oversigt over brobygningsmulighederne.

Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - login med unilogin – gå til brobygning – vælg hold. Her kan man også studere de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

UU vejlederen på skolen tilmelder eleverne til kurserne i de uger, skolen har fået tildelt. Ikke alle uddannelser udbydes i alle uger. Det vil derfor kunne forekomme, at enkelte elever skal af sted i en andre uger end den øvrige klasse. Tilmeldingen er bindende.

Når fordelingen af elever på uddannelserne er færdig, giver den lokale UU vejleder besked om tid og sted for fremmøde.

På brobygning får du lejlighed til:

  • at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen
  • at danne egne indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen og senere
  • at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne
  • at få kontakt med ældre elever som går på uddannelsen
  • at få et indtryk af hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til 

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.