Vejledningen i 10. klasse består af kollektiv vejledning til alle elever. Se nærmere under 'Kollektiv vejledning'.

UU iværksætter desuden en individuel vejledningsindsats for elever der er i risiko for ikke at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I Uddannelseshæftet kan du læse mere om alle ungdomsuddannelserne og de uddannelsesforberedende aktiviteter.