Vejledningen i 10. klasse består af kollektiv vejledning til alle elever. Se nærmere under 'Kollektiv vejledning'.

UU iværksætter desuden en individuel vejledningsindsats for elever der er i risiko for ikke at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I Uddannelseshæftet kan du læse mere om alle ungdomsuddannelserne og de uddannelsesforberedende aktiviteter.

Oversigt over den kollektive vejledning i 10. klasse.

1. session

 • Uddannelsessystemet
 • Brobygning
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Praktik
 • eVejledning - præsentation

2. session

 • Erhvervsuddannelsernes fagretninger
 • Fag i gymnasiet du ikke kender fra grundskolen
 • Hvad påvirker dit valg af ungdomsuddannelse
 • Brobygning
 • Åbent hus på ungdomsuddannelserne

3. session

 • Optagelse.dk
 • Studievalgsportfolio

Alle elever i 10. klasser skal på obligatorisk brobygning. Forløbet varer en uge.

Alle elever vælger mindst én erhvervsrettet uddannelse á 2 eller 3 dage. Eleverne vælger endnu en ungdomsuddannelse á 2 eller 3 dage eller praktik med uddannelsesafklarende perspektiv á 2 eller 3 dage. Hvis man som elev vælger et praktikophold, skal man selv være aktiv med at finde en virksomhed.

Se oversigt over brobygningsmulighederne.

 

Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - login med unilogin – gå til brobygning – vælg hold. Her kan man også studere de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

UU vejlederen på skolen tilmelder eleverne til kurserne i de uger, skolen har fået tildelt. Ikke alle uddannelser udbydes i alle uger. Det vil derfor kunne forekomme, at enkelte elever skal af sted i en andre uger end den øvrige klasse. Tilmeldingen er bindende.

Når fordelingen af elever på uddannelserne er færdig, giver den lokale UU vejleder besked om tid og sted for fremmøde.

På brobygning får du lejlighed til:

 • at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen
 • at danne egne indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen og senere
 • at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne
 • at få kontakt med ældre elever som går på uddannelsen
 • at få et indtryk af hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til 

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.

Erhvervspraktik

Hvis du selv finder en praktikplads skal du altid aftale det med din skole.

Du kan også søge temapraktik via UU. Se herunder.

1. Temapraktik - du søger via UU

Temapraktik - skema (åbner nyt vindue)
(Forsvaret og Aarhus Universitetshospital)

Aarhus Universitetshospital (uge 44 - 3 dage):
Sygeplejerske
Bioanalytiker
Radiograf
Ergoterapeut
Fysioterapeut

Deadline: 1. oktober 2020.  Aarhus Universitetshospital håber at kunne gennemføre praktikken i uge 44, men det afhænger af Corona-situationens udvikling. Hold øje med siden her.
Folder til elever (åbner i nyt vindue)
Krav til eleven (åbner nyt vindue)
Tavshedserklæring (åbner i nyt vindue)

Forsvaret (løbende tilmelding)
Eleven skal være fyldt 15 år ved praktikstart! UU skal ha’ skemaet senest 4 uger før praktikstart.

Krav til eleven (åbner nyt vindue)
Beskrivelse (åbner nyt vindue)
Brochure (åbner nyt vindue)

2. Du søger selv

Nogle virksomheder tilbyder en temapraktik. Her skal du selv søge og holde øje med deadlines:

Aarhus Universitet (Science and Technology) uge 3 i 4 dage: 
OBS: Ingeniørpraktik findes også her! 

Deadline: 1. december 2020

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Aarhus Universitet – forsker i astronomi
Beskrivelse (åbner nyt vindue)

DR:
Hold øje med tidspunkt og deadline på DR’s hjemmeside eller Facebook.

Ejner Hessel - i Uge 41
Praktik, der kommer hele vejen rundt
Praktikprogrammet fører dig gennem jobbet som klargører, pladesmed, personbils- varebils- og lastbilsmekaniker og alle de ting som jobbeskrivelserne indebærer.

Se beskrivelse med tilmelding:

TV2 Østjylland:
Hold øje med tidspunkt og deadline på TV2’s hjemmeside.

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Moesgaard Museum - efter aftale:

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Casablanca Models - efter aftale:

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

 

 

I UU vil vi gerne gøres vores til, at du som forælder synes, at du har grundlaget for at hjælpe dit barn med at træffe et realistisk uddannelsesvalg. Derfor lægger vi løbende ”Forældrespot” ud til dig med væsentlige oplysninger og informationer om uddannelse og job. 

I ”Forældrespot” giver vi inspiration til aktuelle emner, der er relevante, når samtalen derhjemme falder på valg af uddannelse og job.