Praktisk information
Lyngåskolen
Graham Bells Vej 1D,
8200 Aarhus N

Telefon: 87 13 25 00

Mail: lyngaaskolen@msb.aarhus.dk
Hjemmeside: http://www.lyngaaskolen.dk/ 

Kontaktpersoner
- Skoleleder Uffe Dittmer, udi@aarhus.dk
- Pædagogisk leder Lill Meyer lilch@aarhus.dk

Hvem er målgruppen? Lyngåskolen har tre afdelinger, der alle tilbyder STU for unge med særlige behov i alderen 16 – 28 år:

 STU4 for unge med diagnoser inden for autisme og/eller ADHD og lignende udfordringer

STU L for unge med generelle indlæringsvaskeligheder, med diagnoser som fx udviklingshæmning og lignende udfordringer

STU M for unge med multible funktionsnedsættelser, her under motoriske og kommunikative udfordringer

Lyngåskolen er specialiseret inden for: Almen dannende undervisning, medborgerskab, ungdomsliv, skolefag, understøttende undervisning til prøveforberedende forløb på VUC, sociale færdigheder, kommunikation, mulighed for idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag, IT, m.m.

Undervisningen indrettes efter målene i elevens uddannelsesplan.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
STU-undervisningen ligger mellem kl. 9 og 14.30 (om fredagen slutter vi lidt før kl. 14).

På STU L og STU M er der mulighed for et supplerende samværstilbud, der forlænger dagen på skolen til 15.30 ugens fire første dage og nogle af ugerne i skolernes ferie. 

Eleverne er tilknyttet et team af medarbejdere. Klassen/gruppen består typisk af 10-12 elever, men det meste undervisning og de fleste aktiviteter foregår i mindre grupper og en gang i mellem en-til-en. 

I samarbejde med eleven omsætter Lyngåskolen målene i elevens uddannelsesplan til konkrete læringsmål, som beskrives i elevens individuelle undervisningsplan.

Disse mål evalueres/justeres/ændres mindst to gange om året i forbindelse med STU-mødet, som har deltagelse af eleven, forældre/bosted, UU-vejleder, andet ønsket netværk, evt. sagsbehandler og Lyngåskolens personale.

Lyngåskolen har stort fokus på at finde passende og udviklende praktikker der kan forberede den unge til relevante beskæftigelsesmuligheder efter endt STU.

Lyngåskolen en praktikvejleder/jobcoach ansat til netop at tage vare på den del af den unges STU. Mange elever er i praktik flere gange i løbet af et skoleår. Praktikkerne foregår i både offentlige og private virksomheder og på aktivitetscentre.