Gå til hovedindhold

Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU)

Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU)

 • Læs op

Indhold

  Praktisk information

  Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU)

  Storegade 5G
  8382 Hinnerup
  Telefon: 23604519

  Kontaktperson: STU-koordinator Sanne Kristensen
  Mobil: +45 2434 8642
  Mail: sannki@rm.dk

  Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU) er en afdeling i Specialområde Autisme under Region Midtjylland. HBU tilbyder blandt andet den Særlig Tilrettelagte Uddannelse (STU), som er målrettet til unge mennesker under 25 år med særlige behov.

  Hvem er målgruppen?
  Målgruppen hos HBU er unge med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet.  

  Autistiske mennesker er lige så forskellige som alle andre. Det stiller krav til, at vi i HBU kontinuerligt er nysgerrige på det enkelte unge menneskes individuelle forudsætninger, ønsker og behov.

  Den faglige tilgang i HBU handler blandt andet om, at den enkelte unge bliver i stand til at handle selv, at opnå kontrol/autonomi og mening i eget liv. Vi opmuntrer og støtter den unge til at tale for sig selv, udføre problemløsning og udtrykke følelser og behov. Med en ressourceorienteret tilgang sætter vi derudover også fokus på den unges ressourcer og drømme, når vi samarbejder med den unge og STU-vejleder om delmålene i STU-forløbsplanen.

  Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes?
  Den unge og HBU udarbejder i fællesskab en struktureret og skemalagt hverdag, som rummer en individuel kombination af fag, andre aktiviteter, socialt samvær og praktikker. STU-forløbet hos HBU kan sammensættes på mange forskellige måder. Faktisk er der lige så mange sammensætninger, som der er elever.

  HBU er kendetegnet ved et roligt, overskueligt og trygt miljø, hvor den unge eksempelvis kan vælge fælleskabet til og fra. Den unge får altid tilbudt en fast og eventuelt afskærmet arbejdsplads, som er udgangspunktet for deltagelse i aktiviteter, praktikker og undervisning.

  Når en eller flere unge har ønsker/behov for relevante STU-aktiviteter, fag og praktikker, vil HBU forsøge at iværksætte dette enten internt eller eksternt. Fag- og aktivitetsudbuddet vil derfor løbende tilpasses den aktuelle elevgruppe. Afhængig af den unges ønsker og behov forgår undervisningen i HBU på mindre hold eller individuelt. Mødetiden kan også tilpasses individuelt efter aftale med STU-vejleder.

  Eksempler på fag, kurser og aktiviteter, der tilbydes på HBU er: Almene skolefag (dansk, matematik og engelsk), samfundsfag, boundervisning, psykoeducation, fysisk træning, madlavning, læder/keramik, japansk, robusthedskursus, VR, brætspilcafe, læseklub, ungdomsliv samt interne eller eksterne praktikforløb.
  Det er derudover, som en del af den unges STU, også muligt på HBU at læse enkeltfag gennem VUC online: 9. klasse (G), 10. klasse (FED) og gymnasialt niveau (C, B, A).
  Alle unge i HBU får tilbudt minimum 45 minutters individuel trivselssamtale med kontaktunderviser hver uge.

  Medarbejderne hos STU i HBU er primært uddannede lærere. Alle medarbejdere hos HBU skal gennemføre Autismepilotuddannelsen og får løbende tilbudt relevant efteruddannelse. Som en del af specialområde autisme har HBU derudover adgang til rådgivning og vejledning hos blandt andet psykologer hos konsulentenheden autismefokus og bidrager til relevante forskningsprojekter inden for autismeområdet.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023