Gå til hovedindhold

Egmont Højskolen

Egmont Højskolen

 • Læs op

Indhold

  Praktisk information:
  Egmont Højskolen
  Villavej 25, Hou,
  8300 Odder

  Hjemmeside: www.egmont-hs.dk

  Hvem er målgruppen?
  Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med særlige behov. Egmont Højskolen har 60 års erfaring i at designe individuelle læringsforløb for mennesker med fysiske og psykiske handicap/funktionsnedsættelse. Egmont Højskolen tilbyder et inkluderende ungdomsmiljø både i og uden for undervisningen, fordi eleverne er en blanding af unge med og uden handicap/funktionsnedsættelse.

  Egmont Højskolen er godkendt i henhold til højskoleloven og tilbyder ophold af 24 uger (forår) og 19 uger (efterår). Skolen er også godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104, hvilket betyder at eleven kan være dagelev (kl. 7 – 24). 

  Egmont Højskolen har et udviklingsarbejde i gang med OCN Danmark med henblik på at udvikle et tilbud om afklaring i forhold til BPA/§96.

  Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
  Egmont Højskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

  Egmont Højskolens undervisning foregår i:

  -          Linje- og modulfag

  -          Boundervisning

  -          Praktikforløb

  -          Kompetencegivende/ekstern undervisning

  -          Samvær og øvrige aktiviteter

  Hoved- og modulfag kan være:

  -          Faglinjen med dansk/matematik/engelsk

  -          Handicapidræt og svømning

  -          Film- og medielinjen

  -          Gastronomi og madlavning

  -          BPA undervisning

  Hverdagen på Egmont Højskolen vil starte med morgensamling hver morgen kl. 8.30 og derefter undervisning til kl. 15.30 - 5 timer dagligt og med eventuel aftenundervisning.

  Uden for undervisningstiden deltager eleverne i pædagogisk tilrettelagt samvær med de muligheder og pligter dette indebærer.

  STU-elever på Egmont Højskolen har mulighed for både interne og eksterne praktikker. Internt kan man komme i praktik i følgende afdelinger: kontor, køkken, rengøring, pedelafdeling, hjemmehjælpsafdeling samt Vandhalla (svømmehal). Ift. ekstern praktik har Egmont Højskolen samarbejdspartnere inden for: detailhandel, ’det grønne område’, køkken/kantine, kontor/administration, børnepasning, landbrug og dyrepasning. Egmont Højskolen har desuden et indgående samarbejde med KLAP-jobkonsulenter.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023