Birkeskolen
På Birkeskolen i Aarhus har vi inden for rammen ”kost, motion og livsstil” høje ambitioner på elevernes vegne.
Målet er, at den unge efter STU på Birkeskolen er afklaret i forhold til job og privatliv og så vidt muligt er klar til beskæftigelse på særlige vilkår. Der lægges derfor stor vægt på praktik og livsmestring.
Ud over fag, der er relateret til kost, motion og livsstil, vil der blive tilbudt en række fag, som dansk, engelsk, regning og samfundsfag, der kan vælges efter interesser og forudsætninger.
På Birkeskolen tilgodeser vi hver enkelt elev. Uddannelsen bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, forudsætninger og styrker. Der er altså ikke to forløb, der er ens.
Undervisning er tilpasset den enkelte elev og foregår i klasselokalet, i udeområderne, i køkkenet, i gymnastiksalen, i svømmehallen – og andre steder, hvor det giver mening.
Praktisk og teoretisk undervisning er i vid udstrækning integreret i individuelt tilrettelagte forløb, hvor eleven tilegner sig læring gennem udførelsen af konkrete arbejdsopgaver. Man lærer at regne, mens man forbereder dagens frokost osv.
I det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, tilbyder Birkeskolen også mere klassisk teoretisk undervisning.
Der arbejdes med en genkendelig struktur i skoledagen. Således starter dagen altid med fælles morgensamling.

Faciliteter
Birkeskolen råder over små og store undervisningslokaler, svømmehal med varmtvandsbassin, gymnastiksal, musikrum og lokaler til andre kreative aktiviteter. Desuden er der i tilknytning til Birkeskolen et storkøkken og et vaskeri, som anvendes som praktiksteder, ligesom eleverne kan tilbydes praktik hos husets pedel.
Alle lokaler er indrettede så de kan benyttes af personer med fysisk funktionsnedsættelse.
Til Birkeskolen er der tilknyttet udearealer, hvor der er mulighed for en lang række fysiske aktiviteter.

Birkeskolen er stadig under udvikling, for nyheder følg os på:
Hjemmesiden: - www.birkeskolen.eu
Facebook: - https://www.facebook.com/birkeskolen/

Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand. Telefon: 87 13 33 10 Mail: info@birkeskolen.eu