Vejledningen i 9. klasse består af kollektiv vejledning til alle elever. Se nærmere under 'Kollektiv vejledning'.
UU iværksætter desuden en individuel vejledningsindsats for elever, der er i risiko for ikke at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I UU vil vi gerne gøres vores til, at du som forælder synes, at du har grundlaget for at hjælpe dit barn med at træffe et realistisk uddannelsesvalg. Derfor lægger vi løbende ”Forældrespot” ud til dig med væsentlige oplysninger og informationer om uddannelse og job. 
I ”Forældrespot” giver vi inspiration til aktuelle emner, der er relevante, når samtalen derhjemme falder på valg af uddannelse og job.

I Uddannelseshæftet 2019-2020, kan du læse mere om alle ungdomsuddannelserne og de uddannelsesforberedende aktiviteter.

 

Oversigt over den kollektive vejledning i 9. klasse.

1. session

 • Uddannelsessystemet
 • Portfolio
 • 10. klasse
 • Adgangskrav til ungdomsuddannelserne
 • Brobygning
 • Erhvervspraktik

2. session

 • Erhvervsuddannelsernes fagretninger
 • Fag i gymnasiet
 • Hvad påvirker dit valg af ungdomsuddannelse
 • Åbent hus på ungdomsuddannelserne

3. session

 • Studievalgsportfolio
 • Optagelse.dk 

3. session - specialvejledning

 • Studievalgsportfolio
 • Optagelse.dk 

 

Studievalgsportfolio

Din personlige studievalgsportfolio er et led i din forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse
Fra og med 8. klasse skal du arbejde med at udfylde din studievalgsportfolio.

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit valg og være med til at sikre, at du vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at du udvikler kompetencer til at vælge din uddannelsesvej.
Du vil bl.a.

 • lære at opdage dine muligheder
 • lære at samle og ordne din viden og erfaring om skole, uddannelse og job
 • lære at forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig
 • lære at reflektere over dine kompetencer og potentialer
 • få kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag

 Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i din skolegang og i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at du løbende samler og reflekterer over dine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

Det kan f.eks. være, når du har været på intro-kursus, eller det kan være efter et forløb med erhvervspraktik eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som du får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via dit personlige netværk.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Hvor finder du din studievalgsportfolio?

 1. Indtast ung.unoung.dk i din browser
 2. Log ind med UNI-Login
 3. Find studievalgsportfolio nederst på forsiden (Stamdata)
 4. Tryk Redigér
 5. Udfyld din studievalgsportfolio
 6. Husk at gemme

Læs mere om studievalgsportfolioen på ug.dk

I UU vil vi gerne gøres vores til, at du som forælder synes, at du har grundlaget for at hjælpe dit barn med at træffe et realistisk uddannelsesvalg. Derfor lægger vi løbende ”Forældrespot” ud til dig med væsentlige oplysninger og informationer om uddannelse og job. 

I ”Forældrespot” giver vi inspiration til aktuelle emner, der er relevante, når samtalen derhjemme falder på valg af uddannelse og job.

Erhvervspraktik

Hvis du selv finder en praktikplads skal du altid aftale det med din skole.

Du kan også søge temapraktik via UU. Se herunder.

1. Temapraktik - du søger via UU

Temapraktik - skema (åbner nyt vindue)
(Forsvaret og Aarhus Universitetshospital)

Aarhus Universitetshospital (uge 44 - 3 dage):
Sygeplejerske
Bioanalytiker
Radiograf
Ergoterapeut
Fysioterapeut

Deadline: 1. oktober 2020. Aarhus Universitetshospital håber at kunne gennemføre praktikken i uge 44, men det afhænger af Corona-situationens udvikling. Hold øje med siden her.
Folder til elever (åbner i nyt vindue)
Krav til eleven (åbner nyt vindue)
Tavshedserklæring (åbner nyt vindue)

Forsvaret (løbende tilmelding)
Eleven skal være fyldt 15 år ved praktikstart! UU skal ha’ skemaet senest 4 uger før praktikstart.

Krav til eleven (åbner nyt vindue)
Beskrivelse (åbner nyt vindue)
Brochure (åbner nyt vindue)

2. Du søger selv

Nogle virksomheder tilbyder en temapraktik. Her skal du selv søge og holde øje med deadlines:

Aarhus Universitet (Science and Technology) uge 3 i 4 dage: 
OBS: Ingeniørpraktik findes også her! 

Deadline: 1. december 2020

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Aarhus Universitet – forsker i astronomi
Beskrivelse (åbner nyt vindue)

DR:
Hold øje med tidspunkt og deadline på DR’s hjemmeside eller Facebook.

Ejner Hessel - i Uge 41
Praktik, der kommer hele vejen rundt
Praktikprogrammet fører dig gennem jobbet som klargører, pladesmed, personbils- varebils- og lastbilsmekaniker og alle de ting som jobbeskrivelserne indebærer.

Se beskrivelse med tilmelding:

TV2 Østjylland:
Hold øje med tidspunkt og deadline på TV2’s hjemmeside.

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Moesgaard Museum - efter aftale:

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

Casablanca Models - efter aftale:

Beskrivelse (åbner nyt vindue)

 

 

Brobygning – et tilbud for uafklarede unge i 9. klasse

Brobygning for elever i 9. klasse, er for elever, der i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate og for elever, som er uddannelsesparate men har behov for afklaring.

I UU Aarhus har vi sammen med ungdomsuddannelserne i Aarhus skabt mulighed for, at eleven vil kunne finde netop de muligheder, der vil forventes at kunne give størst muligt udbytte for den enkelte. Det er vigtigt, at der bliver lavet et valg, som alle parter er enige om, og som den unge vil kunne se en god ide med. Der findes såvel to dages som tre dages brobygningskurser.

Det vil som udgangspunkt være muligt at komme i brobygning på alle ungdomsuddannelser, men afhængigt af antal ansøgere, vil der kunne opstå situationer, der kan kræve et omvalg.

Det er vigtigt at huske, at eleven som udgangspunkt, efter en grundig instruktion, skal være i stand til at tage af sted alene og møde nye mennesker i brobygningsperioden, da det ikke er alle elever fra en klasse, der er af sted. 

På brobygning får du lejlighed til:

 • at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen

 • at danne egne indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen og senere

 • at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne
 • at få kontakt med ældre elever som går på uddannelsen

 • at få et indtryk af hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til

Se oversigt over brobygning her:

Læs om mulighederne på:

 https://ung.unoung.dk/login/new.html- brug unilogin - læs under brobygning.

Find vejledning i, hvordan du tilmelder dig:

 


Transportudgiften til brobygning bliver dækket af skolen.

I er altid velkommen til at kontakte UU vejlederen eller klasselæreren på jeres skole, hvis I ønsker yderligere information om brobygning i 9. klasse.

Fravær: Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærere får gennem skolens kontor besked om fraværet.