Oversigt over den kollektive vejledning i 8. klasse.

1. Møde

 • Årets gang
 • Uddannelsessystemet
 • E:Dag
 • UG.dk
 • Studievalgsportfolio

8.1 Kollektiv vejledning 2023

2. Møde

 • Ungdomsuddannelserne
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Skills og EUD-messe

8.2 Kollektiv vejledning 2022

3. Møde

 • Find dine introkurser
 • Søgefunktionen på ug.dk
 • Sammenhæng mellem uddannelse og job

8.3 Kollektiv vejledning 2023

4. Møde

 • Om at vælge:
 • Hvordan vælger du?
 • Hvad påvirker valget?
 • Hvad kan gå galt? 

8.4 Kollektiv vejledning 2023