AarhusUng er en app til dig mellem 14 og 24 år, som gør det nemmere at finde rundt i de mange tilbud, som Aarhus byder på.Det er tilbud inden for områderne: 
  • På vej til uddannelse
  • Ungdomsuddannelse
  • Arbejde
  • Fritid og sundhed
  • Ungdomsliv
  • Penge og bolig
  • Uddannelseshjælp

Gå direkte til app’en ved at scanne QR-koden herunder med din mobil

App Store       Google Play 

 

Du kan også bruge hjemmesiden AarhusUng.dk 

 

GENSTART er et gruppe- og individbaseret vejledningstilbud hovedsageligt til unge: ​​

  • som endnu ikke er afklarede om uddannelse, arbejde eller anden forberedende aktivitet ​
  • med en historik præget af ufrivilligt skolefravær og mistrivsel

Vejledningsforløbet varetages af UU Aarhus med daglig mødetid fra 9.30 -12.00.

Se præsentation af GENSTART

Kontakt din UU-vejleder for at høre mere.

Hvad er praktik i ungevejledningen?
En praktikperiode i en virksomhed, hvor du kan blive afklaret omkring dit uddannelsesvalg.

Hvor lang tid?
Praktikperioden kan vare op til 13 uger. Praktikperioden kan også aftales at være kortere.

Hvem kan benytte sig af muligheden?
Du skal være gået ud af grundskolen - og være mellem 15 og 18 år, og endnu ikke have en ungdomsuddannelse. 

Hjælp til praktiksøgning?
UU Aarhus hjælper med at finde en praktikplads og sørger forsikringsdækning i perioden.

 Kontakt din UU-vejleder for at få mere information.

Er du mellem 16 og 30 år, og mangler du at tage folkeskolens afgangseksamen, er Alléskolen måske noget for dig.

Alléskolen giver ekstra støtte i undervisningen, og du kan også få hjælp til lektierne.

Synes du det lyder interessant, så snak med din uu-vejleder.

Har du en sagsbehandler, kan du også tale med ham/hende om Alléskolen.

Læs mere om Alléskolen

Hvis du ikke er helt klar til at søge ind på en ungdomsuddannelse og har brug for tid og vejledning til at finde den vej, der passer til dig, kan du overveje FGU. 

For at kunne starte på FGU, skal du have en målgruppevurdering, den laver du sammen med din UU-vejleder.


Læs mere om FGU - Forberedende Grunduddannelse  og tal med din UU-vejleder.

 

 UC Fritidsjob – et tilbud om håndholdt fritidsjobforløb

UC Fritidsjob er et tilbud til dig, der er mellem 15-17 år og er motiveret for at få et fritidsjob ved siden af dit skoleforløb eller et fritidsjob/fuldtidsjob, der bliver en del af din uddannelsesplan.

Et håndholdt fritidsjobforløb i UC Fritidsjob indeholder som udgangspunkt 2 individuelle indledende samtaler med en fritidsjobambassadør. I samtalerne snakker I blandt andet uddannelsesperspektiv, motivationsområde, hvilke kompetencer du kan/skal tilegne dig ved et givent fritidsjob (og efterfølgende uddannelse) og eventuelle udfordringer. Derudover laver I en jobansøgning til dig i samarbejde.

Med udgangspunkt i samtalerne og din ansøgning hjælpes du til at finde et fritidsjob. Fritidsjobambassadøren kan deltage i jobsamtalen og laver en løbende opfølgning i de første 3 måneder af dit fritidsjob, hvor fritidsjobambassadøren står til rådighed for både dig og virksomheden.

Formålet med indsatsen er at øge dine personlige og sociale kompetencer og dermed forudsætninger for at begå dig på arbejdsmarkedet samt gøre dig i stand til at fastholde et fritidsjob. Derudover kan et fritidsjob være medvirkende til, at du udvikler kompetencer og får erfaringer, der kan lede dig videre i dit uddannelsesforløb samt skabe større afklaring ift. dit kommende uddannelsesvalg.

Det er muligt at booke en workshops ved UC Fritidsjob - som i samspil med individuelle samtaler – har til formål at øge branchekendskab, blive bekendte med krav, normer, kultur og uformelle regler på arbejdsmarkedet eller have fokus på jobsamtale/jobansøgning.

UC Fritidsjob er forankret på UC Skanderborgvej og vi har et tæt samarbejde med din UU-vejleder.

Hvis du vil høre mere, så skriv en mail til ucfritidsjob@msb.aarhus.dk

Læs pjecen om UC Fritidsjob

Medarbejdere i UC Fritidsjob

Et tilbud til dig, der er 15-29 år og bor i Frydenlund, Herredsvang, Viby Syd eller Vandtårnsområdet (området omkring det gamle vandtårn på Randersvej), Bor du i ét af områderne, så har du mulighed for at få individuelt tilrettelagt uddannelsesvejledning i dit lokalområde.

Kom forbi til en snak om realistiske uddannelsesmuligheder, optagelse, SU osv. Tilbuddet er gratis.

For nærmere info kontakt:

Frydenlund, Illerupvej 1-39 og Lindholmparken - Mette Kok: 2335 9418

Herredsvang, Kalmargade og Reginehøj - Rikke Schnuchel: 2335 9426

Viby Syd - Mette Tousig: 41 85 99 32