Praktisk information:

Den Grønne STU
Nygårdsvej 25
8270 Højbjerg

Telefon 41 85 63 75

Afdelingsleder Lill Christensen 24 22 87 34

Mail dengroennestu@msb.aarhus.dk
Hjemmeside Den Grønne STU (aarhus.dk)

Hvem er målgruppen?
Den Grønne STU er for unge med diagnoser inden for autisme og/eller ADHD og lignende udfordringer. Den unge skal have afsluttet folkeskolen og ikke være fyldt 25 år ved opstart.

Værkstederne:
GARTNERIVÆRKSTED: Eleverne arbejder med praktiske opgaver, brug af redskaber og bliver undervist i teori ift. til at dyrke grøntsager, træer og bærbuske, samt undervisning om bæredygtighed, økologi og klima. Der vil være inspirationsture ud af huset til f.eks. planteskoler, gartnerier, økologiske landbrug og lignende. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på beskæftigelsesmuligheder inden for disse områder. Der vil være en fordeling af individuelle - og fællesopgaver, hvor eleverne udvikler selvstændighed og samarbejdsevner.

KØKKENVÆRKSTED: Eleverne får færdigheder i at begå sig i et køkken og erhverver sig kendskab til håndtering af fx madvarer, hygiejne, affaldshåndtering og selvforsyning. Eleverne introduceres desuden til emner i forhold til bæredygtighed eks. økologi, madspild, affaldssortering, årstidens frugt/grønt og minimering af kemikalier/CO2 udledning i hverdagen.

Eleverne tilbydes praktik både internt og eksternt, hvor det vil være muligt at afprøve egne færdigheder i forhold til arbejdsopgaver, timetal og evt. særlige hensyn om at samarbejde med andre. I køkkenværkstedet arbejdes der med såvel personlige som sociale mål med henblik på at opnå så stor selvstændighed som muligt.

DIGITALT VÆRKSTED:  Eleverne lærer om digital dannelse, etik og kommunikation på de sociale medier. Eleverne får mulighed for at tage it-kørekort (WiFive) samt lære at bruge borger.dk, netbank, E-boks, rejseplanen.dk m.m. Desuden får eleverne mulighed for at arbejde med mobiltelefon eller iPad og diverse digitale støtte-apps og programmer, øvelser i at skrive jobansøgning og lave et CV. Eleverne øves i at videregive tanker og viden gennem brug af billeder, video og lyd.  I E-sport vægtes det sociale aspekt og relations forståelse højt od der undervises samtidig i bl.a. taktik, spilforståelse og kommunikation – gerne gennem CS:GO, CoD og andre spil.

OUTDOOR: Indtænkes som et pædagogisk redskab i STU til blandt andet at træne de unges personlige, sociale og praktiske færdigheder og som en øjenåbner i forhold til at opnå tilknytning til civilsamfund, klubliv og andre fritidsaktiviteter.

Outdoor kan indeholde eksempelvis: MTB, kanosejlads, vandreture, fiskeri, Pokemon Go, metaldetektor, mindfulness, shelter/bål/udekøkken m.m.