Vi har samlet de lokale tilbud under to overskrifter:
På vej til uddannelse og Ungdomsuddannelse.

Vælg en af de to sider, hvis du vil vide mere. Vi linker videre til vores app, hvor vi har samlet vores beskrivelser

Bliv klar til uddannelse

Det er aldrig for sent at gå i gang. Måske føler du dig ikke helt klar til at gå i gang. Du er måske usikker på
  • om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne følge med? 
  • om alle de andre er klogere end dig?

Hvis du gerne vil forberede dig og blive parat til uddannelsesstart, er der mange muligheder for at dygtiggøre sig og blive klar.

Se de enkelte muligheder - fx FGU.

Henvend dig i Ungeindgangen, Kalkværksvej 10. UU vejlederne er parate til at tage imod dig mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 14. Torsdag kl. 9 - 16.

AarhusUng er en app til dig mellem 14 og 24 år, som gør det nemmere at finde rundt i de mange tilbud, som Aarhus byder på.
Det er tilbud inden for områderne: 
  • På vej til uddannelse
  • Ungdomsuddannelse
  • Arbejde
  • Fritid og sundhed
  • Ungdomsliv
  • Penge og bolig
  • UU Aarhus
  • Uddannelseshjælp

  Gå direkte til app’en ved at scanne QR-koden herunder med din mobil.

Eller gå direkte til hjemmesiden

HotSpot Erhverv etablerer et bydækkende CSR-virksomhedsnetværk i Aarhus. På baggrund af dette netværk formidles fritidsjob til dig, der er motiveret for at finde og fastholde et fritidsjob. Fritidsjobbet kan være medvirkende til, at du udvikler kompetencer og får erfaringer, der kan lede dig videre i dit uddannelsesforløb.

Indsatsen er et tilbud til dig, der er mellem 15-17 år og med bopæl og/eller skoletilbud i ovenstående områder og er motiveret for at få et fritidsjob ved siden af skoleforløb eller for dig, der er mellem 15-17-årige og med uddannelsespligt, hvor et fritidsjob/fuldtidsjob bliver en del af uddannelsesplanen.

Et håndholdt fritidsjobforløb i HotSpot Erhverv indeholder som udgangspunkt 2 individuelle indledende samtaler med en fritidsjobambassadør, hvor uddannelsesperspektiv, motivationsområde, hvilke kompetencer du kan/skal tilegne dig ved et givent fritidsjob (og efterfølgende uddannelse) og udfordringer afklares og jobansøgning udarbejdes i samarbejde. Med udgangspunkt i samtalerne laves virksomhedsmatchet. Fritidsjobambassadøren kan deltage i jobsamtalen og laver opfølgning i de første 3 måneder af dit fritidsjob, hvor fritidsjobambassadøren står til rådighed for både dig og virksomheden.

Formålet er, at øge dine personlige og sociale kompetencer og dermed forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet samt øge arbejdsmarkedsforståelsen og gøre dig i stand til at fastholde et fritidsjob. Igennem workshops og individuelle samtaler ønskes at øge branchekendskab, blive bekendte med krav, normer, kultur og uformelle regler på arbejdsmarkedet samt afklaring ift. dit kommende uddannelsesvalg.

HotSpot Erhverv er forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune og har derfor et tæt samarbejde med UU-vejlederne.

Hvis du vil høre mere, så skriv en mail til hotspoterhverv@msb.aarhus.dk 

Her kan du hente pjecen om fritidsjob (åbner i nyt vindue).

 

Her er link til filmen (åbner i nyt vindue). HotSpot Erhverv - historien om Ahmad og Sarah