Vi har samlet de lokale tilbud under to overskrifter:
På vej til uddannelse og Ungdomsuddannelse.

Vælg en af de to sider, hvis du vil vide mere. Vi linker videre til AarhusUng, hvor vi har samlet vores beskrivelser

Henvend dig i Ungeindgangen, Kalkværksvej 10. UU vejlederne er parate til at tage imod dig mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 14. Torsdag kl. 9 - 16. Telefon UU vagten: 4185 8748

Det er aldrig for sent at gå i gang. Måske føler du dig ikke helt klar til at gå i gang. Du er måske usikker på
 • om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne følge med? 
 • om alle de andre er klogere end dig?

Hvis du gerne vil forberede dig og blive parat til uddannelsesstart, er der flere muligheder for at dygtiggøre dig og blive klar.

Læs mere om FGU - Den Forberedende Grunduddannelse.

Du kan læse om flere muligheder på AarhusUng

AarhusUng er en app til dig mellem 14 og 24 år, som gør det nemmere at finde rundt i de mange tilbud, som Aarhus byder på.
Det er tilbud inden for områderne: 
 • På vej til uddannelse
 • Ungdomsuddannelse
 • Arbejde
 • Fritid og sundhed
 • Ungdomsliv
 • Penge og bolig
 • UU Aarhus
 • Uddannelseshjælp

  Gå direkte til app’en ved at scanne QR-koden herunder med din mobil.

Eller gå direkte til hjemmesiden

UC Fritidsjob – et tilbud om håndholdt fritidsjobforløb

UC Fritidsjob er et tilbud til dig, der er mellem 15-17 år og med bopæl og/eller skoletilbud i et af Aarhus Kommunes udsatte boligområder. Du er motiveret for at få et fritidsjob ved siden af dit skoleforløb eller et fritidsjob/fuldtidsjob, der bliver en del af din uddannelsesplan.

Et håndholdt fritidsjobforløb i UC Fritidsjob indeholder som udgangspunkt 2 individuelle indledende samtaler med en fritidsjobambassadør. I samtalerne snakker I blandt andet uddannelsesperspektiv, motivationsområde, hvilke kompetencer du kan/skal tilegne dig ved et givent fritidsjob (og efterfølgende uddannelse) og eventuelle udfordringer. Derudover laver I en jobansøgning til dig i samarbejde.

Med udgangspunkt i samtalerne og din ansøgning hjælpes du til at finde et fritidsjob. Fritidsjobambassadøren kan deltage i jobsamtalen og laver en løbende opfølgning i de første 3 måneder af dit fritidsjob, hvor fritidsjobambassadøren står til rådighed for både dig og virksomheden.

Formålet med indsatsen er at øge dine personlige og sociale kompetencer og dermed forudsætninger for at begå dig på arbejdsmarkedet samt gøre dig i stand til at fastholde et fritidsjob. Derudover kan et fritidsjob være medvirkende til, at du udvikler kompetencer og får erfaringer, der kan lede dig videre i dit uddannelsesforløb samt skabe større afklaring ift. dit kommende uddannelsesvalg.

Det er muligt at booke en workshops ved UC Fritidsjob - som i samspil med individuelle samtaler – har til formål at øge branchekendskab, blive bekendte med krav, normer, kultur og uformelle regler på arbejdsmarkedet eller have fokus på jobsamtale/jobansøgning.

UC Fritidsjob er forankret på UC Skanderborgvej og vi har et tæt samarbejde med din UU-vejleder.

Hvis du vil høre mere, så skriv en mail til ucfritidsjob@msb.aarhus.dk eller kontakt Ditte B. Kristensen på 41856217

 

 • Uddannelseslandskabet
 • UG.dk
 • Motivation