Praktisk information
Ungdomsuddannelsen Turmalin STU
Strandvejen 90
8000 Aarhus C

Skoleleder Claus Iversen
Telefon: 4050 2087 
Mail:Info@vendepunkt.com
CVR 1567 5438

Undervisningssted: Rudolf Steiner Skolen Strandvejen 102 8000 Aarhus C
Kontakt: Koordinator Annett Schlobohm Telefon: 22905224
Mail: stu@steinerskolen-aarhus.dk
Hjemmeside: www.stu-steinerskolen-aarhus.dk

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er 16 – 25-årige unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Ungdomsuddannelsen Turmalin STU er specialiseret i at arbejde kunstnerisk, musisk, bogligt og praktisk med eleverne. Der arrangeres en årlig studierejse, samt udflugter til kunst, kultur og andre relevante skoler eller værksteder.

Hverdagen

Tre dage om ugen undervises der i boglige-, kunstneriske-, musiske- og bevægelses-fag. To dage om ugen undervises der i botræning, praktik, madlavning og kantine. 

Samarbejdspartnere, praktik: Rudolf Steiner Skolens overskole, Aarhus. Inklusion.

www.steinerskolen-aarhus.dk Hertha Levefællesskab, Herskind. Jord til bord. Bageri, gartneri, mejeri, dyrepleje og vævestue. www.hertha.dk

Tornsbjerggård bo- og arbejdsfællesskab, Hadrup. Køkken, gartneri og keramik. www.tornsbjerggaard.dk

Det kreative værksted, Malling. Stoftryk og drama www.detkreative.dk

De unge udtaler
”Det er sjovt at være i keramikværkstedet på Tornsbjerggård. Jeg er glad for at tegne og male og arbejde i ler”. Sara

”Jeg har lært at tale højere og sige, hvad jeg mener”. Elna

”Det er hyggeligt at være sammen med mine kammerater”. Freja

”Det gør mig glad at have engelsk og at høre om andre lande som Peru, Kina og Nepal, eller om store kunstnere som H.C. Andersen og Claude Monet”. Elna