Praktisk information
Solbakkens STU
Egebæksvej 32
8270 Højbjerg

Att: Liselotte Aaris Petersen
Mail: sr@solbakkensnet.dk
Hjemmeside: www.solbakkensnet.dk

Hvem er målgruppen?
Unge i alderen 17-25 år, som har kognitive dysfunktioner, og som evt. har fysisk funktionsnedsættelse – f.eks. senhjerneskade, rygmarvsbrok, spastisk lammelse, ADHD, asperger syndrom, lettere autisme, angst/depression.

Solbakkens STU arbejder differenceret og med fokus på den enkelte elevs behov. Der lægges vægt på at styrke elevens udviklingspotentiale – fagligt, personligt og socialt.

Solbakkens STU har stor viden og erfaring med elever med kognitive dysfunktioner.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Der undervises i teoretiske fag om formiddagen og praktiske fag over middag.  

De teoretiske fag omfatter:
Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, biologi, arbejdsliv/praktikforberedelse, kognitive udfordringer/psykologi. 

De praktiske fag omfatter:
Håndværk, kunst, køkken, motion og forberedelse på at flytte hjemmefra. Der er stor fleksibilitet i forhold til oprettelse af nye fag i forhold elevens behov og ønsker.  

Solbakkens STU er meget opmærksomme på den enkelte elevs sociale kompetencer og videreudvikling af disse. Dette er tænkt ind i både undervisning, i ekskursioner og studieture.  

Der er i løbet af året flere virksomhedsbesøg, og Solbakkens praktikkoordinator sørger i samarbejde med den enkelte elev for, at eleven kommer i flere praktikker i løbet af sin STU.

Eleven får udarbejdet en kortere rapport efter hvert praktikforløb. 

Simon udtaler: Jeg er rigtig glad for at gå på STU på Solbakken. Jeg har fået nogle gode kammerater, og vi har det sjovt sammen i skolen. Jeg er allerede blevet bedre i de faglige fag, og jeg kan mærke, at jeg trives her. Jeg er altid glad for at stå op om morgenen for at komme på STU.