Praktisk information
Skanderborg Hørning Produktionsskole
Skanderborgvej 6
8362 Hørning 8692 3733

Mail: mail@shpro.dk
Hjemmeside: www.shpro.dk

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er unge i alderen 15 - 25 år, som vurderes at have mulighed for at få et arbejde efter at STU’en er afsluttet, fx i fleksjob eller skånejob.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Eleven arbejder på det af Skanderborg Hørning Produktionsskole 10 værksteder, som har elevens interesse. STU eleven bliver en del af værkstedets produktions og arbejder sammen med faglærte lærere, produktionsskolelever, lærlinge og EGU elever. STU eleven indgår i et arbejdsfællesskab og lærer arbejdspladskultur og normer.

Under hele forløbet fokuseres der på, at eleven efterfølgende kommer i arbejde.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 30 timer pr. uge med mindst 20 timers værkstedsarbejde, herunder:

  • Værkstedsrelevant undervisning
  • Praktik på skolens øvrige værksteder og på eksterne virksomheder og institutioner
  • Undervisning i praksis mht. demokrati, arbejdsmarked og jobsøgning
  • Foredrag, fodbold og fitness

Der er mulighed for 7 timers undervisning ugentligt i dansk, engelsk og matematik, samt 3 timers refleksion, vejledning, evaluering og særlig tilrettelagt bo-undervisning. Sammensætningen af undervisningen afhænger af den enkeltes uddannelsesplan.