Praktisk information
Klar til start
Hinnerup Beskæftigelse og uddannelse
Stadionallé 1, 8382 Hinnerup

Kontakt: Afdelingsleder Mary Ann Brix
Mobil: +45 2496 6971
Mail:mary.ann.brix@ps.rm.dk
Link til Hinnerup Beskæftigelse og uddannelse, specialområde autisme: http://www.sau.rm.dk/kontakt/afdelinger3/
Link til 'Klar til start': http://klartilstart.dk/

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er unge i STU og voksne over 18 år - moderat til højtfungerende med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og eventuel komorbiditet.

 Klar til Start – er et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb og opkvalificeringsforløb med jobgaranti

Al undervisning og træning varetages af både butiksuddannet personale og pædagogisk medarbejder med speciale i ASF. Der vil løbende foregå en konkret vurdering og afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Forløbets længde varierer mellem 10-22 måneder alt afhængig af evner og udvikling. 

I Klar til Start forgår både teoretisk undervisning og praktisk læring og træning i en Fakta, som er udvalgt til træningsbutik.

Både praktikant og den pædagogiske medarbejder møder ind træningsbutikken hverdag.

Ud over undervisning i detailfaglige fag undervises og trænes der også inden for:

- Personlig hygiejne
- Stresshåndtering
- Hjælp til selvhjælp
- Handicapforståelse

Uddannelsen er tilrettelagt i 8 moduler, hvor praktikanten skal op til en lille prøve efter hvert modul.

Praktikanten modtager efter endt uddannelse et bevis.

Coop koncernen er ansvarlig for efterfølgende at finde en egnet butik til fastansættelse under de afklarede vilkår.