Hos din UU-vejleder kan du få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet. Du finder ansøgningsskema og adressen på STU i højre side under henholdsvis Kontakt og STU-ansøgningsskema.
Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du inviteret til et møde med en STU vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Hvis du er i målgruppen til STU laver du og dine forældre og din STU vejleder i fællesskab et forslag til et uddannelsesforløb. Forslaget skal godkendes af Aarhus Kommune, som også vurderer, om du er i målgruppen.
Ansøgning og opstart
Opstart på STU-uddannelsen sker som nævnt efter aftale med UU Aarhus. Der er ansøgningsfrist til STU 31. august og 31. januar hvert år med forventet opstart senest 6 måneder efter din ansøgning er godkendt.
Befordring: 
I visitationen til STU vil der også blive taget stilling til befordring, altså hvordan du kan transportere dig til og fra uddannelsen. De fleste STU elever, kan selv køre med offentlig transport. Der ydes tilskud til offentlig transport, hvis du kører ud over 2 zoner. Hvis du har særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet.
Den endelige afgørelse om befordring træffes af STU-visitationsudvalget.
Hjælpemidler / specialpædagogisk støtte:
Hjælpemidler som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen kan bevilliges efter STU lovgivningen, eksempelvis IT rygsæk mv