En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen. 

Undervisning

Undervisningen på STU skal i videst mulig omfang tilpasses dig. Undervisningen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og vil foregå på små hold.
I oversigten over STU udbydere kan du se, hvilket indhold de forskellige undervisningstilbud har. Det er visitationsudvalget for STU der endeligt afgør hvilket STU tilbud du vil blive tilbudt. 

Praktiske aktiviteter

Efter loven skal STU indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Praktikken forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikken er blandt andet, at den unge får arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads

Kompetencepapir

Ved afslutningen af STU’en sørger din STU vejleder for, at der udstedes et kompetencepapir til dig. Et kompetencepapir indeholder blandt andet følgende:

Målet med din uddannelse. En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold. En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold. En vurdering af din opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte dele af uddannelsen og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer.

Organisationer:


Landsforeningen LEV
Hjemmeside: Kontakt (lev.dk)

Foreningen Ligeværd
Hjemmeside: Foreningsfællesskabet Ligeværd