Praktisk information
Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole
Hammervej 28,
7173 Vonge

Kontaktperson Forstander, Lone Kaiser
Mobil: 2577 2132 
Telefon: 76709191
Mail: info@tinnetgaard.dk
Hjemmeside: http://www.tinnetgaard.dk/        
www.facebook.com/tinnetgaard

Hvem er målgruppen? Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole henvender sig til 17-30 årige sårbare unge af begge køn, bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, og/eller sent udviklede som har behov for afklaring af fremtidsmuligheder i et helhedstilbud i forhold til uddannelse, beskæftigelse og bolig.

Tinnetgaard tilbyder et kombineret bo-skole-og jobtrænings- og STU -tilbud med mulighed for døgnopkald.

Tinnetgaard er godkendt til unge med diagnoserne: ADHD, ADD, autisme, aspergers syndrom og sent udviklede.

 Unge i Tinnetgaards målgruppe er kendetegnet ved, at de ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets almindelige kompetencekrav. De har desuden typisk indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, lavt selvværd og psykisk sårbarhed. 

Tinnetgaard har uddannet personalet, samt udviklet og indrettet praksis, til at kunne arbejde med et bredt udsnit af unge med særlige behov.  

Fysisk handicappede og misbrugere indgår ikke i Tinnetgaards målgruppe.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes Tinnetgaard udbyder:

  • 3-årig STU
  • Arbejdsafklaring og –afdækning
  • Ressourceforløb
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Botilbud Serviceloven §107 og Serviceloven §85.

Tinnetgaard har følgende linjer:

  • Landbrugsmedhjælper-linje (70 ha. + dyr)
  • Skovbrugs- og grøn servicemedhjælper-linje (50 ha.)
  • Mekaniker- og håndværksmedhjælper-linje  

Skoleåret er opdelt i fem moduler, så der kan afprøves nye, pædagogisk velbegrundede undervisningsmodeller og nå fordybelse, tryghed og genkendelighed i hverdagen.   

Skoledagene er varierede. Alle elever har stor indflydelse/medbestemmelse på valg af linjer og dagligdagen: 

Grundtanken på Tinnetgaard er, at der findes et potentiale i ethvert menneske, og at alle vokser via krav, som kan honoreres, så der kan ske en udvikling. Tinnetgaard møder eleven med omsorg, tillid, anerkendelse og krav. 

Tinnetgaard tilbyder specialdesignet undervisning både i alm. skolefag, værkstedsfag, botræning og interne såvel som eksterne praktikker. Vi stiller moderne, elektroniske hjælpemidler (tablet med programmer) til rådighed for alle elever. 

Pt. har Tinnetgaard aftaler med ca. 80 praktikværter inden for næsten alle fagområder. Praktikstederne nås ved hjælp af scootere som Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole stiller til rådighed.

Tinnetgaards forskellige botilbud giver mulighed for at afprøve den maksimale boudfordring, den ung kan rumme og magte. Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge bliver afklaret og personligt klar til den størst mulige selvstændighed og optimale boløsning efter tiden på Tinnetgaard. 

Overfor jævnaldrende, ansatte, forældre, myndigheder og Socialtilsynet giver eleverne generelt udtryk for stor tilfredshed med den måde, de bliver mødt på, den hjælp de modtager og de krav, de bliver mødt med på Tinnetgaard.