Springbræt Aarhus
Fredens Torv 3a
8000 Aarhus C

Kontakt: Anne-Louise Morsing
Telefon: 51837109
Mail: springbraet@fo-aarhus.dk
Hjemmeside: www.springbraet-aarhus.dk

 Hvem er målgruppen
- Springbræt Aarhus STU er en skole med mellem 15-20 elever i alderen 17-25 år. Vi tilbyder god undervisning i rolige rammer.

- På skolen går unge med forskellige ressourcer og udfordringer, eks. ASF (Autismespektrum forstyrrelser), opmærksomhedsforstyrrelse, psykiske og/eller personlige udfordringer, indlæringsvanskeligheder og lignende.

- Vi tilbyder linjefag til dig, der kan lide en eller flere af disse linjefag erhvervspraktik, bevægelse, faglig undervisning og/eller arbejde med medier/billeder/video.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes 
På Springbræt Aarhus er du med til at vælge dit eget skema. Vi har 4 forskellige linjefag, som skifter hvert halve år – du kan altså prøve to forskellige linjefag på ét skoleår. I starten af skoleåret ønsker du to forskellige linjefag, som du ønsker at have i det kommende skoleår.

Du kan vælge mellem:

Praktiklinjen
Praktiklinjen er for dig, der ønsker at komme ud i erhvervspraktikker i en virksomhed. Det kan være i en selvstændig praktik eller på et hold med en underviser og med dine klassekammerater. Du træner og øver at være på en arbejdsplads. Du bliver klogere på, hvad du måske ønsker at arbejde med efter STU. Du deltager i erhvervsbesøg hos virksomheder, som du ikke har besøgt før. Vi har et stort netværk af praktiksteder, som du kan komme i praktik hos bl.a.
Lager – Butik – Café – Køkken – Håndværker (maler, tømrer mv.) – Grønne områder – Arbejde med børn (vuggestue, børnehave, SFO)

Fordybelseslinjen
Fordybelseslinjen er til dig, der ønsker at blive bedre til faglige ting herunder eksempelvis læsning, skrivning, stavning, regning og lignende. Du vil blive afklaret i forhold til arbejde eller uddannelse i fremtiden. På fordybelseslinjen arbejder du med forskellige projekter. På linjen kan der testes for ordblindhed, og i samarbejde med STU-vejleder kan et undervisningsforløb sættes i gang. Det er også muligt at have fjernundervisning på eks. FVU/VUC - det skal aftales på et møde med din STU-vejleder og kontaktperson på skolen.

Bevægelseslinjen
Bevægelseslinjen er til dig, der gerne vil lave meget bevægelse og blive dygtigere. Du arbejder med bevægelse og sundhed i 5/5 skoledage, både igennem bevægelse, madlavning og undervisning. Du lærer om ting som fysisk sundhed, mental sundhed og social sundhed.
Eksempler på bevægelse:

- Ture ud af huset, Naturfitness i Risskov, Klatring, Dans, Aarhus1900 (Træningsassistentuddannelse), Besøge fodboldklubben AGF, Boldtræning, Fitness træning, Elevens egen udfordring (mål for træning i en periode – eks. 5 kilometers løb)

- Fitness World – fysisk træning med fokus på at træne en sund og stærk krop og forebygge skader, overvægt mv. senere i livet.

- Træningsassistent uddannelse i samarbejde med Aarhus1900 – forløb med undervisning og afslutning med diplom og fritidsjobgaranti ved gennemførelse af ’uddannelsen’.

Medielinjen
Medielinjen er til dig, der ønsker at arbejde med medier. Du lærer at arbejde med at tage billeder, optage video, arbejde med sociale medier, arbejde med virksomheders sociale medier.
Eksempler på medieprojekter:
- Tage billeder og redigere billeder
- Lave lille reklamevideo om et produkt
- Storytelling (historiefortælling) om en virksomhed/skole/projekt
- Arbejde professionelt på og med sociale medier

Ungdomsmiljø
En gang om måneden kan du vælge at deltage i Aften-STU. Vi møder cirka kl. 14.30-19.30 og laver mad og aktiviteter sammen. De unge kalder det et godt og trygt klubmiljø.

Mentor
Eleverne på Springbræt Aarhus modtager en håndholdt indsats og får en af deres undervisere tilknyttet som fast mentor. Mentoren er i kontakt med familien og den unges netværk. Sammen med den unge og familien sikrer mentoren, at læringsmålene og undervisningen/praktikken tilpasses den unges behov og formåen.

Vi har fokus på motivation, glæde og personlig udvikling

 De unge siger
”Lærerne hjælper mig med ting, som jeg har svært ved. De hjælper mig til at få en god dag” – Ung kvinde, 19 år

”Lærerne er ikke kedelige; de kan tage en joke og have det sjovt. Det synes jeg er vigtigt, så skoletiden er sjov” – Ung mand, 21 år

”Praktikkerne er rigtig gode for mig. Jeg er i praktik med andre nu og vil gerne ud i min egen praktik snart” – Ung kvinde, 22 år

”På Springbræt Aarhus kan man være sig selv. Det er mit råd til nye elever; bare vær dig selv” – Ung mand, 19 år

”Aften-STU er godt. Jeg kan sove længe om dagen og være sammen med mine venner om aftenen” – Ung mand, 18 år

Link til video. (Åbner i nyt vindue)