Praktisk information
Hadsten Fri Fagskole,
Linieskolen Østergade 77
8370 Hadsten

Kontaktperson: Forstander Inge-Dorte Wandall 
Telefon: 8698 0145
Mail: info@hadstenff.dk
Hjemmeside: www.hadstenff.dk

Hvem er målgruppen?
Målgruppen for STU på Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen, er unge mellem 16 og 25 år med særlige læringsforudsætninger. Dette omfatter unge med indlæringsvanskeligheder, unge med udviklingsforstyrrelser som f.eks. ADHD, unge med autismespektrumforstyrrelser, unge med psykiske, sociale og familiære udfordringer samt udviklingshæmmede unge.

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen er en kostskole baseret på et fundament af folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. Hverdagen på skolen er kendetegnet ved genkendelighed, overskuelighed, fast struktur og et trygt miljø.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
En tredjedel af undervisningen er praktiske og erhvervsrettede fag. Der arbejdes med en praktisk, kreativ tilgang til undervisningen, som sigter mod at give øget selvindsigt samt konkret, brugbar viden og praktiske færdigheder inden for en lang række af hverdagslivets felter.

 Skolen har fire erhvervsrettede linjer: CARE, FOOD, WOOD og GAME. Desuden tilbydes forskellige andre fag, herunder madlavning, kost og ernæring, tekstile fag, kreative udtryk, musik, friluftsliv, IT-fag, idræt, privatøkonomi m.m.

 Der er mulighed for at komme i praktik, og vejledning er en del af forløbet.

 Der arbejdes med at øge elevernes sociale kompetencer, bl.a. gennem aktiv deltagelse i skolens kostskolemiljø. Dette styrkes yderligere gennem en personlig kontaktlærerordning, der støtter op om eleven gennem hele skoleforløbet med det sigte at forberede til et selvstændigt voksenliv, job og måske uddannelse.