Praktisk information
FGU Sydøstjylland, Hørning
Skanderborgvej 6
8362 Hørning
Tlf.nr.: 25 55 56 00

Mail: kontakt@fgusoj.dk
Hjemmeside: www.fgusoj.dk

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er unge i alderen 15-25 år, som vurderes at have mulighed for at få et arbejde, efter at STU’en er afsluttet, fx i fleksjob.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Eleven arbejder på det skolens 7 værksteder, som har elevens interesse. STU-eleven bliver en del af værkstedets produktion og arbejder sammen med faglærte lærere, FGU-elever og lærlinge. STU-eleven indgår i et arbejdsfællesskab og lærer om arbejdspladskultur og samarbejde. Under hele forløbet fokuseres der på, at eleven efterfølgende kommer i arbejde.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 30 timer pr. uge, herunder:

  • Mindst 20 timers værkstedsrelevant undervisning
  • Mulighed for intern praktik på skolens øvrige værksteder
  • Praktik på eksterne virksomheder og institutioner
  • Mulighed for undervisning i dansk, matematik, engelsk og PASE (Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejde og erhvervslære).
  • Deltagelse i skolens fællesarrangementer, motion og ture-ud-af-huset

Sammensætningen af undervisningen afhænger af den enkeltes uddannelsesplan.

Desuden vil der løbende være samtaler med skolens STU-vejleder omkring refleksion over og opfølgning på målene i uddannelsesplanen.