Praktisk information:
Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou,
8300 Odder

Hjemmeside: www.egmont-hs.dk

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med særlige behov. Egmont Højskolen har 60 års erfaring i at designe individuelle læringsforløb for mennesker med fysiske og psykiske handicap/funktionsnedsættelse. Egmont Højskolen tilbyder et inkluderende ungdomsmiljø både i og uden for undervisningen, fordi eleverne er en blanding af unge med og uden handicap/funktionsnedsættelse.

Egmont Højskolen er godkendt i henhold til højskoleloven og tilbyder ophold af 24 uger (forår) og 19 uger (efterår). Skolen er også godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104, hvilket betyder at eleven kan være dagelev (kl. 7 – 24). 

Egmont Højskolen har et udviklingsarbejde i gang med OCN Danmark med henblik på at udvikle et tilbud om afklaring i forhold til BPA/§96.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Egmont Højskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Egmont Højskolens undervisning foregår i:

-          Linje- og modulfag

-          Boundervisning

-          Praktikforløb

-          Kompetencegivende/ekstern undervisning

-          Samvær og øvrige aktiviteter

Hoved- og modulfag kan være:

-          Faglinjen med dansk/matematik/engelsk

-          Handicapidræt og svømning

-          Film- og medielinjen

-          Gastronomi og madlavning

-          BPA undervisning

Hverdagen på Egmont Højskolen vil starte med morgensamling hver morgen kl. 8.30 og derefter undervisning til kl. 15.30 - 5 timer dagligt og med eventuel aftenundervisning.

Uden for undervisningstiden deltager eleverne i pædagogisk tilrettelagt samvær med de muligheder og pligter dette indebærer.

STU-elever på Egmont Højskolen har mulighed for både interne og eksterne praktikker. Internt kan man komme i praktik i følgende afdelinger: kontor, køkken, rengøring, pedelafdeling, hjemmehjælpsafdeling samt Vandhalla (svømmehal). Ift. ekstern praktik har Egmont Højskolen samarbejdspartnere inden for: detailhandel, ’det grønne område’, køkken/kantine, kontor/administration, børnepasning, landbrug og dyrepasning. Egmont Højskolen har desuden et indgående samarbejde med KLAP-jobkonsulenter.