Vi bestræber os på at gøre det til din uddannelse. Dit skema vil derfor afspejle dine interesser og dit faglige niveau. Hver elev har sit eget personlige skema.

Sammen arbejder vi hen mod, at du når dine personlige, sociale og faglige mål, der er beskrevet i din UU-plan.
Optagelse via din UU-vejleder.

Fag på Den Grønne STU

 

Her kan du arbejde med praktiske opgaver som fx brug af redskaber. Der er også undervisning i forhold til at dyrke grøntsager, træer og bærbuske og om bæredygtighed, økologi og klima.

Desuden er der inspirationsture ud af huset til f.eks. planteskoler, gartnerier, økologiske landbrug og lignende. I den forbindelse har vi et særligt fokus på beskæftigelsesmuligheder inden for disse områder. Der er en blanding individuelle opgaver og fælles opgaver, hvor du kan udvikle selvstændighed og samarbejdsevner.

Du lærer at begå dig i et køkken og får kendskab til håndtering af fx madvarer, hygiejne, affaldshåndtering og selvforsyning.

Desuden introduceres du til emner i forhold til bæredygtighed eks. økologi, madspild, affaldssortering, årstidens frugt/grønt og minimering af kemikalier/CO2 udledning i hverdagen.

Du bliver tilbudt praktik både internt og eksternt, hvor du får mulighed for at afprøve dine færdigheder i forhold til arbejdsopgaver, timetal og evt. særlige hensyn om at samarbejde med andre. I køkkenværkstedet arbejder vi med personlige og sociale mål, så du kan få så stor selvstændighed som muligt.

Her lærer du om digital dannelse, etik og kommunikation på de sociale medier. Du får mulighed for at tage it-kørekort (WiFive) og lærer at bruge borger.dk, netbank, E-boks, rejseplanen.dk m.m.

Desuden får du mulighed for at arbejde med mobiltelefon eller iPad og diverse digitale støtte-apps og programmer. Der er også øvelser i at skrive jobansøgning og lave et CV. Du træner at videregive tanker og viden gennem brug af billeder, video og lyd.

I E-sport vægter vi det sociale aspekt og relationsforståelse højt. Vi underviser i bl.a. taktik, spilforståelse og kommunikation – gerne gennem CS:GO, CoD og andre spil.

Indtænkes som et pædagogisk redskab i STU til blandt andet at træne dine personlige, sociale og praktiske færdigheder og som en øjenåbner i forhold til at opnå tilknytning til civilsamfund, klubliv og andre fritidsaktiviteter.

Outdoor kan fx indeholde MTB, kanosejlads, vandreture, fiskeri, Pokemon Go, metaldetektor, mindfulness, shelter/bål/udekøkken m.m.