Praktisk information
Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole
Bøgevang 18, 7100 Vejle

Kontaktperson: Forstander Annette-Louise Arnholm
Mobil: 6015 2308
Mail: aa@bvsk.dk
Hjemmeside: www.bvsk.dk

Hvem er målgruppen?
Bøgevangskolens målgruppe er unge i alderen 16-25 år med generelle vanskeligheder, der har behov for et velfungerende fællesskab i trygge rammer med forudsigelighed og fast struktur. Bøgevangskolen indskriver også elever med specifikke vanskeligheder efter en visitering, der viser, at eleven vil have udbytte af Bøgevangskolens kostskoletilbud og i øvrigt kan færdes på skolen i en forståelse for fællesskabet.

Bøgevangskolens primære målgruppe er unge med kognitiv eller mental retardering i lettere grad. Optagelse af unge med andre former for psykisk udviklingshæmning vil bero på en nærmere individuel vurdering. Bøgevangskolen modtager ikke elever med markante emotionelle skader og tilknytningsvanskeligheder.

Bøgevangskolen er et helhedstilbud til unge med særlige behov. Der fokuseres primært på at klargøre eleverne til et selvstændigt voksenliv. Gennem skolens samlede tilbud, som ligeledes tilbyder mange forskellige praktikmuligheder, forberedes eleverne til et relevant og tilpasset arbejdsliv, såvel som til en fremtid med indhold og livskvalitet.

Undervisningen spænder bredt; vores helt særlige fokus ligger på livsduelighed og på at kunne mestre eget liv. Derudover botræning, madlavning, forståelse for egen-økonomi, erhvervsafklaring samt en lang række andre fag, som eleven selv vælger.

Hvilken undervisning, værksteder og aktiviteter tilbydes
Undervisningen foregår på små hold. Der udbydes følgende fag:

Branchefag:
Beklædning & Design
Håndværk og Industri
Mad & Gastronomi

Valgfag:
Game Design
KREA
Billedkunst
Musik
Motion & Outdoor
Care
Rollespil
Dansk, matematik, engelsk m.fl.

Hverdagen på skolen
Dagen begynder med morgenmad kl. 7.30. 1.års elever samles i spisesalen. 2.- og 3.årselever spiser i deres udslusningshuse.