Praktisk information
AspIT Østjylland
Banegårdspladsen 1a, 2.sal
8000 Aarhus C

Telefon: +45 3334 4901
Hjemmeside: www.aspit.dk 

Kontaktpersoner:

Afdelingsleder

Anders Stenumgaard Lind
Mobil: 7216 2725
Mail: anli@aspit.dk

 

Special Pædagogisk Vejleder

Trine Joensen Schmidt

Mobil: 7216 2692

Mail: trsc@aspit.dk

Hvorfor STU hos AspIT Østjylland?
Det primære mål med at tage din STU hos AspIT Østjylland er, at du efter endt uddannelse hos os typisk kommer i ordinært eller individuelt tilpasset job inden for IT området eller videre i ordinær uddannelse.

Undervisningen på AspIT tager udgangspunkt i dine IT kompetencer og tilrettelægges ud fra anbefalinger og efterspørgsel fra de virksomheder vi samarbejder med, dine tidligere erfaringer fra skole og uddannelse og de kommunale myndigheder (UU).

Vi har fokus på gensidig tillid, respekt, tolerance, trivsel, høj faglighed og anerkendelse.

Vi har sammen med dig hele tiden fokus på din personlige udvikling og dit uddannelses- og erhvervspotentiale, så du får de bedste forudsætninger for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppe:

  • Størstedelen af eleverne på STU AspIT Østjylland er som minimum fyldt 16 år og har diagnosen ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) men det er ikke en forudsætning for at blive optaget.
  • Der er ingen formelle adgangskrav til AspIT, men eleven skal efter aftale med henvisende kommune have gennemført vores afklaringsforløb og efterfølgende være vurderet egnet til AspIT eller visiteres og vurderes egnet via en visitationssamtale på AspIT Østjylland.

Uddannelsesmodel og hverdagen på AspIT

Hos STU AspIT Østjylland får du en individuelt tilrettelagt 3-årig uddannelse, der er bygget op, så den tilgodeser dine individuelle behov og dit specielle talent for IT. Vores faglinjer lader dig fokusere på (T) teknik, (S) softwarekonstruktion og (V) visualisering.

Vores IT specialiserede faglærere, specialpædagogiske vejleder og Praktik- og Jobvejleder sikrer at vi fagligt og socialt hele tiden kommer 360 grader rundt om dig og din uddannelsesplan, så vi sammen holder fokus på dine faglige og personlige udviklingsmål samt delmålene for din personlige og alment dannende udvikling.

Dine realkompetencer og dit specielle talent styrkes gennem undervisning på skolen og praktikophold i virksomheder vi samarbejder med. Formålet med praktikopholdet er, at opnå varig beskæftigelse i praktikvirksomheden og undervejs lære at arbejde og samarbejde på en arbejdsplads.

Sammen med dig planlægger vi en skemalagt og struktureret hverdag med løbende opfølgning på dine valg af uddannelsesretning i kombination med virksomhedspraktik, træning i socialt samvær, deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter, personlig udvikling og individuel støtte, så din STU hele tiden tilrettelægges efter dine særlige behov og hvor du befinder dig lige nu.

De unge udtaler 
”Noget af det bedste ved AspIT er, at ud over undervisning efter ens interesse så bliver der taget et flot hensyn til Autisme Spektrum Forstyrrelsen. Man bliver ikke stoppet ind i et lokale, hvor der sidder 24 andre elever.

Man sidder i små lokaler, hvor man typisk er fem til seks elever. Så læreren har også masser af tid til at hjælpe med de ting, man ikke kan finde ud af”.
AspIT-elev

Eksplicit er bedre end implicit
”Jeg kan godt lide når min leder definerer målet med det, jeg laver, og siger, hvad det skal bruges til. Så arbejder jeg mere effektivt – fordi jeg kender forventningerne og sammenhængen. Derfor beder jeg også om deadlines, og om at tingene siges, som de er, altså eksplicit og ikke implicit.

Det gælder også kollegerne, og jeg tror faktisk, de kan lide det – bare at sige tingene ligeud. Så det går rigtig godt. Jeg glæder mig virkelig hver dag til at møde hver eneste af mine kolleger.”

Nikolaj Sakariasen, 3. års AspIT-elev, og praktikant hos Crecea A/S

En Virksomhed udtaler

Elevens diagnose er en kompetence
Hvorfor har vi valgt en AspIT elev og ikke en elev fra en anden uddannelse, hvor de ikke har en diagnose? Vi manglede en nørd. Og hos AspIT får man jo nærmest papir på det. Hos os ser vi derfor elevens diagnose som en kompetence.

Vi faciliterer og drifter IT-ydelser for vores kunder, vi er en slags ekstern IT-afdeling for dem. Og vi havde brug for en person, som kan fokusere og optimere et lille område inden for teknologien. Og det kan han, men samtidig er han faktisk også ganske bred i sine kompetencer. Så vi har faktisk fået mere, end vi søgte.

Han er absolut en forstærkning af vores team. Og det glæder os som mennesker, at vi med vores professionelle arbejde faktisk også er med til at udvikle et ungt menneske. Vi kalder det dannelse, og det er skønt at være med til.

Martin Ø. Andersen, CEO, SkoleIT