Du skal have opfyldt undervisningspligten, hvilket vil sige, at du skal have afsluttet folkeskolen, og du må ikke være fyldt 25 år.

De unge der typisk bliver optaget på en STU, kan være unge med:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD (tidligere kendt som DAMP)
  • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi OCD (tvangstanker). 

 

Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel: 

  • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
  • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
  • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
  • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
  • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse. De særlige behov skal gøre, at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse – heller ikke, hvis du får specialpædagogisk støtte.  

Det er således ikke afgørende, hvilken diagnose du har. Det afgørende er, at du ikke vil kunne fungere i en anden ungdomsuddannelse.