Torsdag d. 6. september

Tema: Samarbejde mellem skole og UU 7. – 10. klasse

  • Studievalgsportofolio i 8., 9. og evt. 10. klasse

Torsdag d. 1. november 

Tema: Rundt om forløb og indhold i uddannelsesparathedsvurderingen i 8. – og 9. klasse

Torsdag d. 6. december

Tema: Når eleven er ude af huset – om introduktionskurser, brobygning og praktik i 8. – og 9. klasse

Torsdag d. 14. marts

Tema: Samarbejde og vejledning før og efter afgangseksamen i 9. klasse

Alle dage er klokken 14.00 – 15.30.