Få syet EMF-afskærmende gardiner og reducér HF stråling - Q Living Aps

148

De forskellige typer af 10. kl. er: kommunale, erhvervsrettede (EUD10), privatskoler og efterskoler

149

Alle, der har afsluttet en 9. kl., har krav på at få en plads i en kommunal 10.kl. hvis man ønsker det

150

- Blive mere sikker på valget af kommende ungdomsuddannelse

- Blive fagligt mere sikker i fagene

- Blive mere klar personligt og socialt

151

10.kl. kan være fysisk placeret på en grundskole. Ikke alle grundskoler tilbyder 10. klasse

152

I 10.kl. skal man have (de obligatoriske fag): dansk, matematik og engelsk

Udover det, vil hver 10.kl. udbyde forskellige linje-/valgfag

153

I 10.klasse er der obligatorisk brobygning i en uge.

 Hvis man går i EUD10, skal man ikke i brobygning, man har værkstedsfag spredt over året.

154

På de kommunale og de erhvervsrettede 10.kl. afgiver du dit ønske om prioritering af 10.kl.

Vælger du en privatskole eller en efterskole, skal du være opmærksom på egenbetaling og evt. Venteliste.

155

Ja! Der vil fortsat være fokus på at man deltager i gruppearbejde og kan fungere i en klasse.

156

Ja! Du kan øve dig i at være mødestabil, være forberedt til undervisningen, mm.

157

I 9.klasse tager man folkeskolens afgangseksamen (FP9). I alt 7 prøver.

I 10.klasse afslutter man med prøver i dansk, matematik og engelsk. Man kan også aflægge prøve i tysk/fransk og/eller fysik/kemi (FP10). Du kan også tage folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) i nogle af fagene.

158

Alle skal i 9.kl. lave en ansøgning om næste skoleår i optagelse.dk

I 10.kl. skal du lave en ny ansøgning til det du ønsker efter 10.kl.

159

EUD10 er et erhvervsrettet 10.klasseforløb for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, eller er i tvivl, om det er noget for dig.

160

Uddannelsen foregår typisk på erhvervsskoler – Fx Aarhus Business College, Aarhus Tech, Jordbrugets Uddannelsescenter, SOSU Østjylland.

161

10. klasse er et valgfrit skoleår – og man kan derfor vælge at stoppe midt i et skoleår.
Dog kun med ens forældres accept – og kun når der ligger en ny uddannelsesplan.

162

Der er egenbetaling på privatskoler og efterskoler, men ikke i kommunale 10.kl./EUD10 

163

EUD10 er placeret på en erhvervsskole og en del af undervisningen foregår indenfor skolens fagområde.

164

På nogle privatskoler og efterskoler udbydes eksamensfri 10.kl.

165

I 10.kl bygger man videre på det man lærte i 9. kl.

Der undervises på E-niveau i 10.kl, hvor der i 9.kl. undervises på G-niveau.

166

Der undervises på E-niveau i 10.kl.

167

Det er en højskole for unge, der er færdige med 9. eller 10. klasse - og som er mellem 16-19 år.

168

Hvis du ikke består din 9.klasse afgangseksamen i 9. klasse, så har du mulighed for at tage følgende 9.-klasse-prøver om, når du går i 10. klasse:

-          Dansk, mundtlig

-          Dansk, skriftlig

-          Matematik, skriftlig 

-          Engelsk, mundtlig

169

Ved afslutningen af 10. klasse kan du gå op til 10.-klasseprøverne, hvor du har mulighed for at forbedre dine karakterer.

170

Alle har ret til at vælge en 10. klasse – uanset hvilke karakterer de har fået.

171

10. klasse er ikke en gentagelse af 9.klasse, men en forlængelse deraf.

Undervisningen foregår på et højere niveau.

172

På en efterskole bor du sammen med de øvrige elever, og du deler værelse med en eller flere andre.
Man kan tage 8., 9. eller 10. klasse på efterskole. De fleste vælger at gå på efterskole i enten 9. eller 10. klasse.
Det er forældrene, der betaler for, at en ung kan gå på en efterskole.
Der findes rigtig mange forskellige efterskoler i Danmark.

173

Nej.

Det er forældrene, der betaler for, at en ung kan gå på en efterskole.
Prisen beregnes ud fra, hvad forældrene tjener.

174

Stikord:

-          Fordybelse i interesser

-          Fællesskab

-          Et år væk hjemmefra

-          Oplevelser

-          Nye venner

-          Nye lærere

-          Forbedre sig fagligt

-          Udvikle sig personligt

175

I brobygning prøver man at gå på en ungdomsuddannelse i to til tre dage.
Forløbet er planlagt af ungdomsuddannelsen – og man er der sammen med andre elever fra den samme årgang, som én selv.

176

Forberedende Grunduddannelse

177

Ja, man kan få et praktikforløb, der kaldes et afsøgningsforløb, og det kan vare op til to uger.

178

Man kan gå der op til to år.

179

Der er FGU i alle kommuner i Danmark.

I Aarhus er der tre steder, hvor man kan gå på FGU.

180

Ja, det er din UU-vejleder, der vurderer, om man er klar til at gå på FGU.
Der vurderes på, om man kan være i et ungdomsmiljø, møde til tiden, møde hver dag, at man har lyst til at lære, at man endnu ikke er helt klar til en ordinær ungdomsuddannelse.

181

Der er 3 spor på FGU.

AGU – Almen Grunduddannelse

PGU – Produktions Grunduddannelse

EGU – Erhvervsgrunduddannelse

182

På EGU er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden.
Du får også undervisning, som er relevant for det, du laver i din praktik.

183

På AGU ligner skoledagen den, du kender fra grundskolen.

Der undervises i dansk, matematik, engelsk, naturfag, samfundsfag og PASE.

184

På PGU foregår det meste af undervisningen på et hold, der har fokus på ét bestemt område eller emne. Fx byggefag, omsorgsfag, køkkenfag, teater, musik og drama, IT, foto, med mere.

185

Ja, man modtager en skoleydelse, også når man er under 18 år.

186

Eksempler på mål:

-          Fagligt løft

-          Forbedre sociale kompetencer

-          Forbedring af personlige kompetencer

-          Afklaring af uddannelsesmuligheder

-          Afprøvning af erhverv/fag

187

Afsøgningsforløb er en praktik på FGU, hvor man har mulighed for at finde ud af, om FGU er det rette for én.
Afsøgningsforløbet kan vare op til to uger.

188

Eksempler:

-          AGU – skolefag

-          EGU – mest tid i virksomhedspraktik

-          Rap-linjen

-          Træværksted

-          Artist-linjen

-          F16

-          Mekanik

-          Metal

-          Byggepladsen

-          Køkken

-          Foto

-          Sundhed og omsorg

-          Makerspace

-          Teaterlinjen

-          Miljø og genbrug

189

Ja, fX:

-          Rap

-          Musik

-          Teater

-          F16

-          Foto

-          Artist

-          Miljø og genbrug

190

Du skal være færdig med 9.klasse og ikke ældre end 25 år. Derudover skal du kunne være sammen med andre på et hold og deltage i de opgaver, der bliver stillet. Du skal desuden være mødestabil.

191

Det gør bl.a. din UU-vejleder, der er en del af den Kommunale Ungeindsats (KUI).

192

FGU er for unge, der er færdige med grundskolen og under 25 år ved opstart

193

Ja, det kan man på linjen AGU.

194

Nej, alle spor på FGU har som minimum dansk og matematik.

195

Ja, man kan komme i praktik i virksomheder og på ungdomsuddannelser, når man er elev på FGU.

196

Til at bliver klar til at vælge og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – eller til at kunne tage et arbejde.

197

Ja, der er fx en mulighed for at tage AGU/Almen Grunduddannelse, som onlineundervisning.

198

Ja, som ufaglært.