Uddannelsen er for dig der:

 • er mellem 16 og 30 år
 • ikke er klar til en anden ungdomsuddannelse
 • gerne vil arbejde praktisk
 • er træt af bøger og skole

Uddannelsens opbygning: 
I din plan skal der være mellem 20 og 40 uger, hvor du går i til undervisning. Det kan for eksempel være undervisning i dansk og matematik, kurser indenfor dit fag, eller et højskoleophold. 

EGU-elever får løn af arbejdsgiveren under praktikken, og skoleydelse når de går til undervisning.

Når du er færdig med din EGU, kan du enten gå videre med mere uddannelse eller søge ufaglært arbejde inden for din branche. Du får også ret til at blive optaget i en A-kasse og modtage dagpenge.

 

Du kan blive EGU-elev inden for forskellige brancher:
EGU hjælper med at finde en praktikplads til dig. Inden for nogle brancher kan det være svært at få praktik.

Vi har en del EGU-elever, som arbejder indenfor: Køkken, lager, ejendomsservice, pædagogmedhjælper, butik og social og sundhedshjælper.

 

Optag:
For at starte på EGU skal du være afklaret om hvilken branche du vil arbejde i og have prøvet den i en længere praktik. Du skal vise at du kan møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen.

Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at søge optagelse på EGU. Hvis du vil vide mere, er du også meget velkommen til at kontakte en af de fire EGU-vejledere.

EGU skal være det rigtige valg af uddannelse for dig. Derfor skal vi vide, om du er parat til start.

For at kunne starte på EGU: 

 • Skal du vide hvilken branche, du gerne vil uddanne dig indenfor
 • Skal du have været i praktik i mindst 4 uger inden for denne branche
 • Skal du kunne stå op om morgenen og møde til tiden hver dag
 • Skal du som udgangspunkt kunne arbejde 37 timer om ugen.  

Hvis du allerede har gennemført en almindelig erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse, er EGU ikke en mulighed for dig.

Under hele dit EGU-forløb får du løn enten som praktikløn eller skoleydelse

Praktikperioder

Når du er i praktik ude på en arbejdsplads, får du løn svarende til den normale lærlingeløn i den branche, som du har valgt.

På private arbejdspladser følger lønnen overenskomsten i din branche. Det vil typisk være mellem kr. 7.000 og kr. 10.000 om måneden før skat.

På offentlige arbejdspladser er lønnen pr. april 2018 kr. 8.171,66 om måneden før skat.

Skoleperioder

Når du er på skole eller kursus, får du skoleydelse i stedet for løn.

Skoleydelse pr. januar 2018:

 • For under 18-årige kr. 144,00 om dagen; det vil sige cirka kr. 3.024,00 om måneden før skat
 • For over 18-årige kr. 345,00 om dagen; det vil sige cirka kr. 7.245,00 om måneden før skat

Du kan indstille en ung til EGU, når du vurderer at vedkommende

 • ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse 
 • kan møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen
 • er afklaret omkring valg af branche og afprøvet i mindst 4 uger inden for denne branche med en positiv tilbagemelding fra praktikstedet
 • forventes efter EGU at kunne etablere sig på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller påbegynde en anden uddannelse.

Du skal være forberedt på, at det i perioder kan være vanskeligt at finde praktikpladser inden for visse brancher. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at eleven ændrer sit branchevalg.

Der er enkelte særlige brancher vi generelt ikke opretter elevpladser inden for på grund af arbejdsindhold i elevpraktik samt efterfølgende job- og uddannelsesmuligheder. Eksempler på disse særlige brancher er frisør-området og kosmetolog-området. Kontakt os vedrørende elever til disse brancher.

Indstillingsskema 

Du/I skal udfylde et indstillingsskema og sende det som digital post til EGU's postkasse.

Visitationssamtale

Når vi har modtaget indstillingsskemaet, kontakter vi dig for at aftale tidspunkt for en visitationssamtale med dig og den unge. Samtalen vil vare cirka en time.

Informationssamtale 

Hvis du vurderer, at den unge endnu ikke er klar og har brug for flere informationer om EGU, er du altid velkommen til at kontakte os for aftale om en informationssamtale. Her vil det ofte kunne afgøres om den unge er i EGU’s målgruppe og hvad der skal fokuseres på før en eventuel indstilling laves.