Ressourceperson
Ressourcepersonen skal understøtte skolens ledelse i arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering af eleverne samt være skolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job.

Ressourcepersoner folkeskoler:
Nedenstående beskrivelse er gældende for folkeskolerne og er udarbejdet af Børn og Unge i samarbejde med UU. Ressourcepersonen skal:

  • Være skolens / fritids- og ungdomsskolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job og udskolingsindsatser
  • Støtte skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Være fagligt og pædagogisk funderet til at vejlede og guide skolens / øvrige lærere i Ung i Aarhus og pædagogisk personale samt ledelse
  • Have et bredt overblik og kendskab til undervisningsindhold og metoder på de forskellige trin understøtte og udvikle undervisningsforløb, der styrker elevernes faglige udvikling og kendskab til ungdomsuddannelserne samt beslægtede beskæftigelsesområder
  • Fungere som sparringspartner for skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus ved at fungere som ressourceperson på udskolingsområdet.
  • Indgå i faglige og pædagogiske samarbejder på tværs af folkeskoler, UU Aarhus, Fritids- og Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne
  • Sikre tværgående erfaringsudveksling og videndeling om udskolingsindsatser.


Uddannelsesparathedsvurdering
Uddannelsesparathedsvurdering i 8.- 10. klasse