Introduktionskurser og brobygning er obligatoriske undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne.

Forløbene forberedes og efterbearbejdes for 8., 9. og 10. klasses eleverne i klassen i et samarbejde mellem lærer og UU vejleder.

Hvis eleverne skal have optimalt udbytte af introkurserne og brobygningskurserne, kræver det, at de er godt forberedt. Det gælder både, når de skal vælge, hvilke områder, de gerne vil undersøge nærmere og i forberedelsen inden selve kurset, så de allerede har indsigt i den uddannelse, de vil undersøge.

Materialet til forberedelse og efterbehandling er lavet med afsnit til hvert uddannelsesområde, der har introduktionskurser og brobygningskurser. Der er introduktionskurser og brobygningskurser i hvert af de 4 områder på erhvervsuddannelserne samt til de gymnasiale 

8. klasse
Forberedelse til valget af introduktionskurser i 8. klasse sker med oplæg i den kollektive vejledning – her introduceres eleverne til såvel www.uu-aarhus.dk som til www.ug.dk herunder mit-ug. Alle elever vælger to forskellige introduktionsforløb. Begge varer 2 dage. Endvidere deltager alle 8. klasses elever på en obligatorisk erhvervsintroducerende dag sammen med deres klasse og klasselærer.

9. klasse
Brobygning i 9. klasse afvikles for elever, der i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate og for elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring. Brobygningen kan være enten af 2 eller 3 dages varighed. 

10. årgang
På 10. årgang afklares den obligatoriske brobygning i et samarbejde mellem klasselærer og UU vejleder. Alle elever vælger mindst én erhvervsrettet uddannelse á 2 eller 3 dage. Eleverne vælger endnu en ungdomsuddannelse á 2 eller 3 dage eller praktik med uddannelsesafklarende perspektiv á 2 eller 3 dage.  

Tilmelding:
Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - login med unilogin – gå til brobygning – vælg hold.

Her kan man også studere de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

Ikke alle uddannelser udbydes i alle uger. Det vil derfor kunne forekomme, at enkelte elever skal af sted i en andre uger end den øvrige klasse. Det vil som udgangspunkt være muligt at komme i brobygning på alle ungdomsuddannelser, men afhængigt af antal ansøgere, vil der kunne opstå situationer, der kræver et omvalg. Tilmeldingen er bindende. 

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.   

Ideer til efterbehandling af introkurser og brobygning
Forslag til opgaver (åbner i nyt vindue)