Vejledning af den unge er et samarbejde mellem den unge, læreren, forældre og UU vejlederen.

Uddannelse og Job

UJ er et obligatorisk emne på 0.–9. klassetrin. Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i UJ med klassens øvrige lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Skolens UU vejleder bistår gerne med råd i forbindelse med planlægning af skoleårets UJ-undervisning i din klasse. Herunder kan du finde links, med tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i UJ. 

Vi har samlet ideer til undervisningsforløb og inspirationsmateriale til 'Uddannelse og job'.
På UddannelsesGuiden (UG.dk) kan du i 'Lærerens værktøjskasse' (åbner nyt vindue) finde færdige undervisningsmaterialer.

EMU'en er der også samlet en række grydeklare undervisningsforløb, opdelt på klassetrin.

Undervisningsforløb med eksterne samarbejdspartnere er samlet under, 'Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv'.
Her finder du eksisterende tilbud om samarbejde med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og kulturinstitutioner. 


Studievalgsportfolio

Elevens arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i skolegang og i vejledningsaktiviteter, som eleven deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at eleven løbende samler og reflekterer over sine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen - evt. i uddannelse og job.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Beskrivelse af arbejdet med studievalgsportfolioe for 8. klasse. (åbner i nyt vindue).